Anmäl en hundskada som orsakats av ett stort rovdjur | Suomen Metsästäjäliitto

Anmäl en hundskada som orsakats av ett stort rovdjur

03.10.2022 13:59

Du kan ansöka om ersättning för skador som stora rovdjur (björn, järv, varg, lodjur) har orsakat på hund.  Anmäl en skada som orsakats av ett stort rovdjur omedelbart till landsbygdsnäringsmyndigheten på den ort där skadan inträffat, så att landsbygdsnäringsmyndigheten får tillfälle att konstatera och bedöma skadan så snart som möjligt.

Man ansöka om ersättning av staten för en förlorad hund. Hundens försäkringsvärde grundar sig på anskaffningspriset på valpen samt på faktorer som ökar grundvärdet, som skolning, olika karaktärs- och hälsoprov samt utställningsresultat.

Alla skadestånd hamnar inte i statistiken, eftersom alla fall inte kommer till myndigheternas kännedom. Rapportering är viktigt just för att den mest korrekta informationen om skador kan samlas in. Siffrorna påverkar till exempel viltpolitiken.

På 2010-talet har vargar årligen orsakat cirka 30–50 skador på hundar enligt myndigheternas viltskaderegister. Myndigheterna får dock inte information om alla skador. När det gäller hundar som dödats eller skadats av vargar har i stort sett hälften av fallen inträffat under jakt och hälften på gårdar.

Antalet vargangripna hundar kommer sannolikt att fortsätta öka under de närmaste åren, under förutsättning att vargarna ökar i antal. Eftersom antalet vargangrepp på hundar främst är korrelerat med antalet jaktdagar med hund, kommer antalet angrepp att variera mycket mellan olika områden och år. 

Läs mera

https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/fiske-jakt-och-vilt/skadeersattningar/rovdjursskador/