Statsrådet har i dag ändrat jaktförordningen. Genom ändringarna vill man effektivisera jakten på hjortdjur, få mer exakt fångstinformation och minska det administrativa arbetet i samband med jakten på östersjövikare.

Ändringar i jaktförordningen

19.04.2021 12:18
Statsrådet har i dag ändrat jaktförordningen. Genom ändringarna vill man effektivisera jakten på hjortdjur, få mer exakt fångstinformation och minska det administrativa arbetet i samband med jakten på östersjövikare.

 Ändringarna gäller det kommande jaktåret.

Läs mera: https://mmm.fi/-/metsastysasetukseen-muutoksia?languageId=sv_SE