Yhteiskunnallisuus

Kuva: Hannu Huttu

Metsästyksellä ja metsästäjillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli luonnonvarojen säilyttämisessä. Metsästäjät huolehtivat yhteiskuntavastuustaan muun muassa antamalla poliisille virka-apua suurriistakolareiden selvittämisessä, tekemällä riistan kannanarviointityötä sekä hoitamalla riistakantojen hallintaa. Useimpiin muihin harrastuksiin verrattuna metsästys on poikkeuksellisen laajasti säädeltyä, mikä myös tekee siitä yhteiskunnallisesti näkyvän teeman.

 

 

"Metsästäjäliiton hoitamat yhteiskunnalliset tehtävät huomioitava rahoituksessa."

 

Metsästäjäliiton yhteiskunnallisiin tehtäviin kuuluvat myös asiantuntija-apu ja tiedonvälitys. Viestintä ja julkiseen keskusteluun osallistuminen ovat tärkeä osa toimintaamme. Tavoitteena on lisätä harrastuksen hyväksyttävyyttä ja tehdä järjestön asiantuntemusta näkyväksi, jotta yhteiskunta pystyisi hyödyntämään sitä entistä paremmin. Samalla rakennamme metsästyksen haluttua tulevaisuuskuvaa. 

Metsästäjäliiton rooli merkittäviä yhteiskunnallisia tehtäviä hoitavana järjestönä on tunnustettava, ja sille on varattava asiaan kuuluva rahoitus osana riistahallinnon varojen käyttöä. Mikäli Metsästäjäliitolle sälytetään yhteiskunnallisia tehtäviä, on kunkin ratkaisun yhteydessä sovittava myös resursseista: esimerkiksi vuosittain valtion talousarviossa myönnettävänä yleisavustusosuutena.

 

"Metsästäjäorganisaatioiden työnjakoa selkeytettävä."

 

Metsästäjäliitto näkee kehittämistarpeita myös riistahallinnon sisäisissä vastuissa. Suomen Riistakeskuksen ohjaustehtävää alueellisten riistakeskusten viranomaistehtävien hoidossa ja riistaviranomaisten koulutuksessa tulisi tehostaa. Alalla on useita toimijoita, ja useita tehtäviä hoidetaan monessa paikassa aina nuorisotyöstä ja koulutuksesta lähtien. Metsästäjäliitto edellyttääkin vastuiden selkeyttämistä alan niukkojen resurssien tehokkaamman hyödyntämisen vuoksi.

Yksi metsästyksen yhteiskunnallisista ulottuvuuksista liittyy maanomistukseen. Metsästysoikeus kuuluu maanomistajille, ja he ovat usein vuokranneet metsästysalueet paikalliselle metsästysseuralle. Merkittävä osa metsästäjistä on maanviljelijöitä ja metsänomistajia. Riistanhoito on hyvä käytännön ikkuna ympäristöä ja monimuotoisuutta kunnioittavaan maa- ja metsätalouteen, ja monet maanomistajien huolet ovat tärkeitä kysymyksiä myös metsästäjien ja metsästysseuratoiminnan kannalta.

 

"Metsästysvuokrat karkaamassa käsistä – kiinteistöverolle jyrkkä ei."

 

Metsästäjäliitto vastustaa ehdotuksia ulottaa kiinteistövero metsämaahan. Toteutuessaan se lisäisi paineita metsästysvuokrien merkittävään korottamiseen. Samalla heikennettäisiin metsästysseurojen toimintaa, ja välillisesti vaikeutettaisiin etenkin maata omistamattomien metsästäjien harrastusmahdollisuuksia.

 

"Suuren kansalaisjärjestön asiantuntemus koko yhteiskunnan käytössä."

 

Metsästysseurat maksavat jo nyt monilla paikkakunnilla suurehkoa vuokraa. Erityisesti metsäyhtiöiden mailla Itä-Suomessa vuokrat ovat ylisuuria alueen metsästysmahdollisuuksiin nähden. Liitto tähtää vuokrien kohtuullistamiseen ja kohdistaa viestinsä etenkin suurille metsäyhtiöille. Metsästysseurojen toimintamahdollisuudet ovat osa yhtiöiden yhteiskuntavastuuta ja alueiden elinvoimaisuutta. 

 

 


Tavoiteohjelma:

Metsästyksen edistäminen >>

Yhteisöllisyys ja metsästysseuratoiminta >>

Vastuullinen ja osaava jäsenistö >>

Yhteiskunnallisuus >>

Lajikohtaiset ohjelmatavoitteet >>


Tulostettava versio tavoiteohjelmasta:
Metsästäjäliiton tavoiteohjelma 2019-2027 (pdf)