Eduskuntavaalit 2019

Nimi: 01 Helsingin

Juhani Strandén
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 113
Vaalipiiri: 01 Helsingin
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Aselainsäädännön järkevöittäminen ja lupabyrokratian karsiminen sekä uusien lupien hintojen kohtuullistaminen. Hallussapitoluvan jo omaavan pitäisi automaattisesti ilman kuulemisia saada lupa vastaavaan aseeseen ilmoitusluontoisesti. Ostoluvan määräaikojen pidentäminen. Lippaiden omistaminen pitäisi jatkossakin olla lupavapaata. Ampumaharrastajia täytyy yhtenäisesti kuulla ennen lainvalmistelua ja mikäli tulevassa lainsäädännössä on ristiriitaisuuksia harrastajien näkemyksiin, kyseisiä lakeja ei tule saattaa voimaan.
Jani Liukkonen
Puolue: Kristillisdemokraatit
Ehdokasnumero: 162
Vaalipiiri: 01 Helsingin
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 1–5 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Pienpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
 • Peltokanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästystä on tuettava ja pidettävä elinvoimaisena koko Suomessa. Mahdollisuuksia päästä mukaan riistanhoitotyöhön on avattava kaiken ikäisille ihmisille, missä hyvänsä päin Suomea asuvatkaan. Suomalaista metsästyskulttuuria ja siihen liittyviä monipuolisia taitoja ja eettisiä arvoja tulee kunnioittaa ja välittää tuleville sukupolville.
Lauri Oinonen
Puolue: Keskusta
Ehdokasnumero: 258
Vaalipiiri: 01 Helsingin
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Vuokraan maitani metsästysseuralle
Metsästän pääasiassa: Pienpetoja
Metsästyskoirani: Peto vei ja tappoi koirani.
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Luotan metsästäjiin hirvikannan hoidossa liikenneturvallisuuden ja metsänhoidollisten asioiden näkökulmista.
Haluan suurpetojen metsästystä.
Suomesta ei saa tehdä suurpegtoreservaattia. Nyt metsästyskoiria menee pedoille ja ihmisten sekä kotieläinten turvallisuus vaarantuu.
Metsästys tulisi saada tutuksi myös nuorille nykyistä enemmän.
Jokaiselle metsästystä haluavalle tulisi saada siihen mahdollisuus.
Metsästäjät ovat aidoimmillaan parhaita ja todellisia luonnonsuojelijoita!

Nimi: 02 Uudenmaan

Pasi Huuhtanen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 48
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa: Jäniksiä
Metsästyskoirani: Varsinaista metsästyskoiraa ei juuri nyt ole, mutta hevostallilla hiiriä jahtaa Jack Russell terrieri
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Aselainsäädäntöä ja lupamenettelyä ei ainakaan saa kiristää, päinvastoin. Metsästys on perisuomalainen ikiaikainen harrastus jota tulee suosia.
Jouni Kaskiharju
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 52
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Villisikaa
 • Vesilintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästäjän, ei viranomaisen, tulee itse pystyä päättämään pyyntivälineistään, niiden soveltuvuudesta tarkoitukseen ja tulivoiman riittävyydestä sekä toimintatavasta ja ulkonäöstä. Tällä hetkellä viranomaiset ovat hyvin nihkeitä myöntämään varsinaista lupaa aseen näytön jälkeen mikäli se ei heidän silmää miellytä.
Aseen vaihto vastaavaan niin toimintatavaltaan kuin kalipeeriltaan pitää mahdollistaa ilmoitusmenettelyllä ilman byrokratiaa ja aseen ostoluvan hankkimista, myös yksityisomistajien kesken esim. A ja B haluavat vaihtaa puoliautomaattihaulikkonsa keskenään.
Kotisivulinkki: http://www.kaskiharju.fi
Veijo Lappalainen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 59
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 1–5 vuotta
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Tällä hetkellä näyttää siltä, että susikantoja on syytä tarkistella ympäri maan. Tehdä tarvittavat harvennukset.
Arto Luukkanen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 63
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 1–5 vuotta
Metsästän pääasiassa: Hirveä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Etelä-Suomeen tarvitaan lisää ampumaratoja. Hirven ja jäniksenmetsästys ovat yhteiskuntaa hyödyttävää toimintaa. On mietittävä mahdollisuutta siihen, että kunta tai valtio kustantaa metsästysseurojen kuluista ns. hirven ja muun vahinkoeläinten metsästykseen liittyviä menoja sopivin määrin. Yhteiskunnan pitää ymmärtää, että metsästys ja ammuntaharrastus kaikissa muodoissaan ovat hyvä asioita ja niiden harjoittamista pitää tukea. Nuorien metsästysharrastusta pitää tukea. Metsästäjänkortin suorittaminen pitää saada vähentää verotuksessa.
Jukka Sassi
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 70
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Pienpetoja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästysaseen hankkimisluvan saamista pitää helpottaa. Mikäli haluaa uusia kuluneen metsästysaseen ja samalla luovuttaa poliisille vanhan aseen, tulisi uusi lupa saada ilman harkintaa ja maksuttomasti. Nuorten metsästysaseiden saamista pitää helpottaa. Metsästys luonnonsuojelualueilla tulee mahdollistaa. Ampumaratoja pitää perustaa lisää myös valtion varoin, jolloin voidaan taata riittävät harjoitteluolosuhteet metsästäjille. Osa nyt rauhoitetuista lajeista pitää ottaa metsästettäviksi lajeiksi kannan sääntelyn vuoksi.
Kotisivulinkki: https://www.jukkasassi.fi/
Jouni Tirkkonen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 77
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 1–5 vuotta
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästys ei ole pelkästään harrastus, vaan monille myös elämäntapa. Aina kun aselakeja kiristetään, niin se hankaloittaa myös metsästäjien mahdollisuuksia nauttia omasta harrastuksestaan. Minä kannatan hyvin liberaalia aselainsäädäntöä ja haluan että Suomessa voi metsästää myös tulevaisuudessa.
Stacy Siivonen
Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue
Ehdokasnumero: 93
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 6–10 vuotta
Metsästän pääasiassa: Pienpetoja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Minulle tärkeintä on riistanhoito ja erityisesti, että vesilintujen metsästys on kestävällä tasolla. Nyt monet sorsat ja hanhet ovat muuttuneet voimakkaasti uhanalaiseksi ja sen takia suomalaiseen metsästyspaineeseen on puututtava. Se ei välttämättä ole metsästäjien vika, vaan kosteikkojen suojelupistearvot ovat laskeneet, joten tarvitaan laajamittaista kosteikkojen ennallistamista. Hämärämetsästys pitää kieltää. Ampumaratoja pitää saada paljon lisää.
Heikki Hankila
Puolue: Keskusta
Ehdokasnumero: 111
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Käytän karhukoiraa joka koulutettu pienriistajahtiin (haukkuva lintukoira ja ajaa jänistä) sekä isäni karhukoiria hirvijahtiin.
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
1. Ampuma-aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen koko maassa.
2. Lyijyhaulien säilyttäminen metsästyskäytössä niin lähellä nykykäytäntöä kuin mahdollista.
3. Kanahaukan täysrauhoituksen purkaminen määräämällä sille metsästysaika.
4. Tukipolitiikan muutos niin, että vapautuville turvemaille tehtäville luonnonhoitopelloille ja kosteikoille saa tukea vaikka ko. alat eivät olisi ympäristötukikelpoisia.
5. Valtion maksaman tapporahan käyttöönotto vieraspetojen metsästyksessä.
6. Metsästyskortin suorittaminen mahdolliseksi valinnaisaineena koulussa kaikilla yläasteilla koko Suomessa.
Kotisivulinkki: http://www.heikkihankila.fi
Mika Kasonen
Puolue: Kokoomus
Ehdokasnumero: 148
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Majavaa
 • Pienpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
 • Muuta riistaa
Metsästyskoirani: Tällä hetkellä minulla on 9 kk vanha suomenajokoira. Minulla on ollut aikaisemmin kolme dreeveriä sekä saksanmetsästysterrieri.
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästysharrastuksen jatkumista Uudellamaalla jatkossakin. Tällä hetkellä Metsähallitus on perustamassa 35 000 hehtaaria uusia suojelualueita Uudellemaalle. Suojelualueissa tulee olemaan metsästys kielletty. Valkohäntäpeuran sekä metsäkauriin kannat ovat kasvaneet Uudellamaalla räjähdysmäisesti, eikä kannan kehityksen rajoittamista helpota uusien metsästyskieltoalueiden perustaminen. Hirvieläinkantaa pitää pystyä rajoittamaan jatkossakin metsästämällä. Tulevaisuudessa kantaa toki rajoittaa hirvieläinkolarit, jos jollain on vielä varaa yksityisautoiluun.
Kotisivulinkki: https://www.mikakasonen.fi/
Mervi Katainen
Puolue: Kokoomus
Ehdokasnumero: 149
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Metsäkanalintuja
 • Peltokanalintuja
Metsästyskoirani: Käyttölinjainen cockerspanieli (pentu)
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Järkeviä ja tietoon perustuvia ratkaisuja - on kyse sitten metsästyksestä tai mistä tahansa muusta politiikan osa-alueesta.
Kotisivulinkki: http://mervikatainen.fi
Kimmo Oila
Puolue: Kokoomus
Ehdokasnumero: 159
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Haluan edistää sitä, että nuoret löytäisivät tämän hyvän harrastuksen. Lisäksi ampumaratoja tarvittaisiin lisää, joten niiden ympäristölupaehtoja tulisi helpottaa.
Kotisivulinkki: http://www.oila.fi/
Erkki O Auranen
Puolue: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 179
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Aselupien ja ammusten hankinta helpommaksi. Vaikka ihminen olisi ulosotossa ei hänen metsästysaseitaan saa ulosmitata, vaan metsästysharrastuksen tulee antaa jatkua, koska se on myös mielenterveydelle tärkeää.
Markku Leinonen
Puolue: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 190
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Aselaki metsästäjille pitäisi olla höllempi, kuin ensimmäistä asetta hakittaessa.
Nina Naskali
Puolue: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 197
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani: Tällä hetkellä ei metsästyskoiraa , mutta toivottavasti tulevaisuudessa on.
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
On paljon ollut puhetta eri alueilla suurpetomääristä ja niitä tulisi myös kartoittaa, sekä kuunnella eri tahojen tietoja / taitoja miten pidetään ekologisuus , luonto ja eläimet hyvässä balanssissa yhdessä kultaisen keskitien löytyessä. Itse kuuntelen kovasti ystävääni, jolla on aseluvat ja metsästänyt vuosia. Viime vuonna heillä oli 4 lupaa hirviin, nyt todennäköisesti tulee 3. Nuorempana meillä oli mökki keski-Suomessa, jossa jo seurasin tätä. Otan mielelläni tieoa ja taitoa vastaan , viedäkseni asioita eteenpäin.
Seppo Väyrynen
Puolue: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 212
Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa: Vesilintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästys on osa suomalaisuutta ja Suomen historiaa, se on taannut meille elämän ja mahdollisuuden asua täällä kauniissa pohjoisessa. Tänään metsästys on paljon muutakin, se on harrastus, kannanhoitoa ja tapa olla yhdessä ystävien ja tuttavien kanssa. Metsästys on edelleen tärkeää. Kansanedustajana olisin ajamassa maattomien metsästäjien mahdollisuutta harrastaa metsästystä, sekä kosteikkojen ennallistamista. Nämä ovat erityisesti lähellä sydäntäni.

Nimi: 03 Varsinais-Suomen

Saku Nikkanen
Puolue: Sosiaalidemokraattinen puolue
Ehdokasnumero: 47
Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Pienpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Olen innokas metsästäjä ja myös riistaruoan laittaja. Tulen tekemään lujasti töitä sen eteen, että kunniakas Suomalainen metsästyskulttuuri säilyy ja sen arvostusta lisätään. Suomen tulee vaatia puheenjohtajakaudellaan, että metsästykseen liittyvät asiat pitää voida päättää kansallisella tasolla. Aselakeja tiukentamalla ei saa vaarantaa metsästystä ja haluan myös edistää sitä, että riistaliha olisi helpommin saatavilla kaikille suomalaisille.
Kotisivulinkki: https://sakunikkanen.fi/
Klaus Hemanus
Puolue: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 58
Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: Suurpetoja
Metsästyskoirani: Ystävälläni, paikallisella suurpetoasiamiehellä on Karjalan karhukoira, jonka kanssa olen ystävystynyt.
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Susien määrä pidettävä aisoissa. Metsästys ja riistanhoito ovat hyviä harrastuksia. Nuoria pitäisi saada enemmän mukaan. Karhu ja ahma, joita kotikulmillanikin liikkuu, eivät ole juurikaan ihmiselle vaarallisia.
Kotisivulinkki: http://www.hemanus.fi
Mikko Räsänen
Puolue: Liberaalipuolue
Ehdokasnumero: 161
Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 1–5 vuotta
Metsästän pääasiassa: Pieniä hirvieläimiä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Nykyistä parempia mahdollisuuksia pitää yllä ja kehittää ampumataitoa ja turvallista aseenkäsittelyä. Merimetson ja valkoposkihanhen poikkeuslupien käyttöönottoa. Lajit ovat elinvoimaisia, eikä nykyiselle linjalle ole perusteita. Kannatan myös muita metsästäjäliiton tavoitteita.

Nimi: 04 Satakunnan

Veli-Pekka Suni
Puolue: Keskusta
Ehdokasnumero: 12
Vaalipiiri: 04 Satakunnan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Eduskunnassa on lähes koko ajan metsästyslainsäädäntöä valmistelussa. Asiantuntemus on siis siellä paikallaan. Olen toiminut Säkylän-Köyliön Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajana ja jäsenenä. Nykyisin olen Satakunnan alueellisen Riistaneuvoston jäsen. Olen ollut alusta asti tekemisissä Köyliön-Huittisten susireviirin kanssa, niin Rhyn pjn, lammasfarmarin, koululasten isän kuin kunnanvaltuuston puheenjohtajan roolissa. Suden kannanhoidollinen metsästys pitää saada voimaan.
Kotisivulinkki: https://www.vpsuni.fi
Laura Huhtasaari
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 31
Vaalipiiri: 04 Satakunnan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästys on eettisin tapa syödä lihaa, ja tähän tarvitaan Suomessa asennemuutosta. Liian moni suhtautuu metsästykseen vielä negatiivisesti. Metsästykseen liittyvä turha byrokratia tulee karsia.
Kotisivulinkki: http://laurahuhtasaari.fi
Petri Huru
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 32
Vaalipiiri: 04 Satakunnan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Majavaa
 • Suurpetoja
 • Pienpetoja
 • Villisikaa
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
 • Peltokanalintuja
Metsästyskoirani: Verijälkeä mäyräkoiralla. Tosin tällä hetkellä ei omaa koiraa.
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Haluan turvata suomalaisen metsästyskulttuurin jatkumisen tulevaisuudessakin ulkoisista uhista huolimatta.
Liiton tavoiteohjelma on hyvä ja kannatettava:
- Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys jatkuu
- Metsästys on mahdollista myös luonnonsuojelualueilla
- Metsästäjäliiton tekemä työ huomioidaan avustusvaroissa
- Rauhoitettujen lajien kannan säätelyssä käytetään kansallista päätösvaltaa
- Metsästysharrastuksen ja metsästysseuratoiminnan toimintaedellytykset turvataan
Tiina Klemelä-Ruohomäki
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 35
Vaalipiiri: 04 Satakunnan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 1–5 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Karkeakarvainen mäyräkoira ollut, uutta odotellaan syntyväksi
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Petopolitiikka järkevälle tolalle, esimerkiksi sudet pois pihoista. Pienpetopyynnin merkityksen korostaminen muun metsästyksen ohessa.
Pasi Mäenranta
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 38
Vaalipiiri: 04 Satakunnan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsätys on tärkeä toimintamalli esim. liikenneonnettomuuksien välttämiseen riistaeläinten kanssa. Suomessa on linjattu riistanhoitotavoitteet ja pyrkimyksenä on vähintään pitää linjaus ennallaan, mutta toisaalta sieltä löytyy parannettavaa aselakiin. Suomessa pitäisi ottaa realistinen tavoite petoeläimien metsästyksessä kuin myös muussa metsästyksessä. Työryhmän asiantuntijoita on varamasti metsästäjät, trafi ja vakuutusyhtiöt.
Kotisivulinkki: www.pasimaenranta.fi
Marko Nieminen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 40
Vaalipiiri: 04 Satakunnan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
 • Peltokanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Ei liikaa säädöksiä/valvontaa koska metsästysporukka on erittäin lainkuulijaista kansaa ja varmasti ovat luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin puolestapuhujia sekä tekijöitä. Metsästäjät vaalivat luonnon monimuotoisuutta.
Juho Kaarle Kukkasmäki
Puolue: Svenska Folkpartiet
Ehdokasnumero: 71
Vaalipiiri: 04 Satakunnan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Vuokraan maitani metsästysseuralle
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästyslainsäädännön pitäminen tämänhetkisten tavoitteiden mukaisena ja ampumaratojen toimintaedellytysten turvaaminen.

Nimi: 06 Hämeen

Erkki Suhonen
Puolue: Kristillisdemokraatit
Ehdokasnumero: 34
Vaalipiiri: 06 Hämeen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Ollut monia ajavia koiria.
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Nykyinen lainsäädäntö on linjassaan sopiva. Joitakin lajeja tulisi muuttaa metsästettäviksi, koska niistä on liikaa haittaa. Esimerkiksi valkoposkihanhi ja merimetso.
Jarmo Kalliola
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 104
Vaalipiiri: 06 Hämeen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Vesilintuja
 • En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästys on tärkeä osa metsän- ja riistanhoitoa. Eläinkantojen tasapainossa pysyminen takaa monipuolisen eläinkannan. Siksi vastustaisin kaikkea lainsäädäntöä millä hankaloitetaan metsästäjien toimintaa.

Nimi: 07 Pirkanmaan

Tuomo Isokangas
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 4
Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Jäniksiä
 • Pienpetoja
Metsästyskoirani: Tällä hetkellä Pohjanpystykorva narttu Piki 6v, jolle olen kasvattajanakin ollut kahden pentueen verran. Beagle narttu Nami 8kk
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Monipuolinen luonnossaliikkuminen, metsästys ja siihen liittyvä vahinkoeläinten kontrollissapito tulee olla myös nuoremman väen hyvänä harrastuksena jatkossakin. Itselataavia haulikoita- ja luodikoita tulee saada käyttää vastaisuudessakin metsästyksessä.
Mikko Nurmo
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 11
Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Pienpetoja
Metsästyskoirani: Pystykorva Ransu 8v
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Aselainsäädäntöä ei tule tiukentaa. Maa- ja metsätalousvahingot tulee korvata vain maanomistajille, jotka vuokraavat maansa metsästysoikeuden vastikkeetta metsästysseuroille. Valkohäntäpeuran pyyntiä ei saa vapauttaa. Susi kuuluu suomen luontoon, mutta ihmisiin tottuneet ja pihoissa hortoilevat yksilöt tulee poistaa.
Kotisivulinkki: https://www.mikkonurmo.fi/
Marko Törhönen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 17
Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Pienpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Venäjänajokoira
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästysaseiden hankintaa helpommaksi, tällä hetkellä esim. loukkuaseen hankinta mahdottoman työlästä.
Liikennerikkomusten tmv. pienemmät rikkeet eivät saisi vaikuttaa kantolupiin, tähän maalaisjärki mukaan.
Susien kaatolupia myönnettävä, kun tarve vaatii. Lupien myöntämisessä, alueellisia metsästysseuroja kuunneltava.
Petri Kulju
Puolue: Kristillisdemokraatit
Ehdokasnumero: 125
Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Pienpetoja
 • Villisikaa
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästäjäliiton tavoiteohjelma on kokonaisuudessaan kannatettava!

Rikollisuuden aiheuttamat ampumistapaukset on nähtävä rikollisuutena, eikä metsästäjien aselupia voi näiden takia kiristää.
Kotisivulinkki: http://petrikulju.fi
Pekka Matilainen
Puolue: Kristillisdemokraatit
Ehdokasnumero: 129
Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Majavaa
 • Pienpetoja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Sileäkarvainen noutaja, edellinen oli Suomenpystykorva
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Hirvilupien määrän pysymistä nykytasolla. Nykyistä tiukempaa suurpetopolitiikkaa. Lisäisin rahoitusta tukemaan nuorten metsästysharrastusta. Aselupakäytäntöjen yksinkertaistamista (hinta laskisi samalla). Ja olen ihan tyytyväinen siihen, että lupakäytännöt ovat jo helpottaneet...
Katariina Pylsy
Puolue: Keskusta
Ehdokasnumero: 152
Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Vuokraan maitani metsästysseuralle
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Olen suorittanut metsästyskortin ja minulla on aseenkantolupa. En metsästä, mutta maksan vuosittain riistanhoitomaksun. Olen vuokrannut metsäni paikalliselle metsästysseuralle. Toimin Sastamalan kaupungin maaseutujohtajana ja allekirjoitan kaupungin 2200 hehtaarin osalta metsästysvuokrasopimukset 12 metsästysseuran kanssa. Yhteiskunnan toimivuuden kannalta on hirvikanta pidettävä kohtuuden rajoissa metsästämällä. Hirvikannan lisääntyminen olisi painajainen maa- ja metsätaloudelle sekä liikenteelle. Metsästäjät tekevät arvokasta riistanhoitotyötä, jota valtiovallan tulisi avustaa.
Kotisivulinkki: http://www.pylsy.fi

Nimi: 08 Kaakkois-Suomen

Juha Vuorio
Puolue: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 79
Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani: Petit basset griffon vendeen
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Riistanhoito on erittäin tärkeää ja siitä on pidettävä huolta ja metsästys on sen tärkein muoto sitä ei pidä rajoittaa turhalla pyrokratialla ja päätökset teossa pitää ottaa huomioon metsästäjien kanta ja osaaminen. Metsästys on hyvä harrastus ja luonnossa liikkumisen muoto.
Olavi Kietäväinen
Puolue: Kristillisdemokraatit
Ehdokasnumero: 88
Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pienpetoja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästykseen ei tule asettaa nykyisestä käytännöstä lisää rajoituksia. Metsästyksen kannalta on tärkeää että kiinteistöverotusta ei uloteta metsämaalle tämä muutos hankaloittaisi metsätysmaiden vuokrausta.
Timo Karstu
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 119
Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Pienpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Beagle
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Hirvikannan säilyttäminen riittävänä metsästykselle huomioiden metsänhoidon tarpeet. Petojen kannan pitäminen riittävän pienenä, jotta metsästettävien eläinten kannat säilyvät. Suurpetojen kantojen verottaminen riittävästi, jos koti- tai teuraseläinvahinkoja havaitaan. Hiipuvien kanalintukantojen elvyttäminen. Riistapeltojen, riistakosteikkojen yms riistan selviämistä avittavien muutosten tukeminen. Metsästysseurojen jäsenten keski-iän alentaminen kannustamalla nuoria metsästysharrastuksen pariin.
Juha Rantakaulio
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 127
Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa: Hirveä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Vähintäinkin näitä asioita jotka mainitaan metsästäjäliiton poliittisessa tavoiteohjelmassa 2019–2027. Ja etenkin panostettava ampumaharjoittelu mahdollisuuksiin, ettei kaavoitus- ja ympäristöasiat saa nykyistä enempää yliotetta ampumaradoista.
Juha Rantakaulio
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 127
Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa: Hirveä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Vähintäinkin näitä asioita jotka mainitaan metsästäjäliiton poliittisessa tavoiteohjelmassa 2019–2027. Ja etenkin panostettava ampumaharjoittelu mahdollisuuksiin, ettei kaavoitus- ja ympäristöasiat saa nykyistä enempää yliotetta ampumaradoista.
Ano Turtiainen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 129
Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: Hirveä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa: Tärkein asia on pysäyttää suunnittelut aselakien kiristämisestä.

Nimi: 09 Savo-Karjalan

Kati Partanen
Puolue: Keskusta
Ehdokasnumero: 45
Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Kaksi pohjanpystykorvaa
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on tärkeää. Metsästysharrastuksen edistäminen ja sen tutuksi tekeminen on tärkeää, jotta sen hyväksyttävyys suuren yleisön silmissä olisi mahdollisimman hyvä. Ampuma-aseen hankkiminen luvalliseen käyttöön tulee olla jatkossakin mahdollista ja ampumaratojen toimintaedellytykset varmistettava.
Kotisivulinkki: http://katipartanen.fi
Auli Piiparinen
Puolue: Keskusta
Ehdokasnumero: 46
Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
Metsästyskoirani: Suomenpystykorva Iines
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Eräkulttuurilla ja luonnontuotteilla on iso merkitys koko Suomelle. Luonnossa liikkumista on tuettava seuratoiminnan ja eräilyn edellytykset turvaten. Edistäisin:
-Kosteikkojen perustamista ja kunnostamista vesilintujen kannan turvaamiseksi
-Metsä- ja peltoalueen kiinteistöveroa ei tule säätää
-Suurpetojemme kannanhoidollista metsästystä ja kannan pitämistä kohtuullisella tasolla
-Alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksun poistamista
-Soiden ennallistamista tarpeettomia ojituksia poistamalla taaten luonnon monimuotoisuus, hiilensidontakyky sekä riista- ja kalakantojen elinympäristö
Eero Reijonen
Puolue: Keskusta
Ehdokasnumero: 47
Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Jäniksiä
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästys harrastuksena on turvattava. Sen houkuttelevuutta on lisättävä ja lainsäädännöstä karsittava turha byrokratia jatkuvuuden turvaamiseksi. Metsästäjien ja metsästäjäliiton merkitys kannanhoidollisessa työssä on merkittävä, sen on saatava arvoisensa tuki ja kunnioitus. Kansallista päätösvaltaa on lisättävä kaatolupien myöntöön niin riistalajien, kuin suurpetojen kohdalla. Räjähtäneeseen susikantaan on saatava lisää kaatolupia, luontodirektiiviin on myös saatava muutos. Metsästys on mahdollistettava luonnonsuojelualueilla. Metsästyslupien hinnoittelu valtion mailla on kohtuullistettava.
Kotisivulinkki: http://eeroreijonen.net/
Marko Koskinen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 89
Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Majavaa
 • Pienpetoja
Metsästyskoirani: Kettua ja jänistä ajava seropi ajokoira/beagle
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Suurpetopolitiikan järkeistäminen ja lupapääteksenteon tuominen lähelle ongelma-alueita.
Valkoposkihanhen metsästysmahdollisuus.
Aselainsäädännön järkeistäminen, aseiden vaihdannan helpotuksella.
Metsästys- ja eräperinteen säilyttäminen myös tuleville sukupolville, harrastus- ja seuratoimintaa tukemalla.
Ilpo Kaleva Kärkkäinen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 90
Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Susien oleskelu pihapiireissä aiheuttaa aktiivimetsästäjissä närää ja monet metsästäjien koirat ovat joutuneet pihapiirissään susien hampaisiin. Mielestäni kotieläinten omistajilla pitää olla oikeus puolustaa eläimiään ja tarvittaessa tappaa petoeläin puolustaessaan kotireviiriä.
Päätökset pitäisi susien kaatamisesta, varsinkin häiriintyneiden, olla paikallisen riistahoidon päätettävissä.
Pohjola Kari
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 93
Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Vapaampi metsästysoikeus. Metsästysharrastuksen tulisi olla kaikkien saatavilla. Edelleen törmää vanhoihin hirviseuroihin joiden jäsenyys perustuu maanomistukseen, joten pääsy asuinkunnan seurueeseen voi olla monelle vaikeaa. Myös aselaki on vedetty liian tiukalle, sekin alkaa haitata harrastusta.
Harri Väänänen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 98
Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Pienpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
- aseenkantolupien helpotukset
- susipolitiikka
- metsästysseurojen maa-asiat, maa-alueiden pirstaloituminen
Kotisivulinkki: http://www.harrivaananen.fi
Henry Määttä
Puolue: Kristillisdemokraatit
Ehdokasnumero: 124
Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Jäniksiä
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Suurpetopolitiikka pitäisi alueellistaa ja ottaa huomioon koiralla metsästävät. Järkevä ja monipuolinen metsästyskulttuuri on koko Suomen etu.
Kotisivulinkki: http://henrymaatta.fi/
Kari Kulmala
Puolue: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 153
Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Jäniksiä
 • Suurpetoja
 • Pienpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Tällä hetkellä minulla ei ole omaa metsästyskoiraa.
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästys perinteisesti metsästyskoiralla tulee olla mahdollista koko Suomessa. Susi ei ole Suomessa uhanalainen eläin, joten sen pyyntiä tulee helpottaa. Tarvittaessa on saatava poistaa koko lauma. Metsästyslainsäädännössä on paljon korjattavaa, mm peurametsästyksessä. Nuoret ja naiset on huomioitava paremmin metsästysseuroissa valtion toimesta myönnettävillä "porkkanarahoilla". Pienpetopyyntiä on tehostettava valtion rahallisella tuella.
Kotisivulinkki: http://www.karikulmala.fi

Nimi: 10 Vaasan

Ulpu Keränen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 8
Vaalipiiri: 10 Vaasan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 1–5 vuotta
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Saada nuoria mukaan toimintaan enemmän. Luonto ja siihen liittyvät harrastukset olisi hyvä saada jatkumaan.
Tauno Lampinen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 11
Vaalipiiri: 10 Vaasan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Suurpetoja
 • Pienpetoja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Riistan ja petojen kaatolupien pitää olla päätettävissä paikallisesti.Suurpedot eivät saa aiheuttaa haittaa asumiselle ja pihan eläimille,turvallisuudelle tai yrittämiselle.Häirikköpetojen suhteen toimivalta on annettava parhaille asiantuntijoille eli paikallisille metsästysseuroille.Metsästysmahdollisuuksia tulisiksin järjestää kaikille halukkaille.Asia tulisi antaa paikallisten metsästysseurojen päätettäväksi.Metsästystä tulee sallia suojelualueilla.Metsästyskortin suorittamiseen vaadittava tietous tulisi liittää opetussuunnitelmiin ainakin alueilla,joissa metsästysharrastus on laajaa.
Kotisivulinkki: http://taunolampinen.fi
Mauri Peltokangas
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 17
Vaalipiiri: 10 Vaasan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 6–10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Pienpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
 • Peltokanalintuja
Metsästyskoirani: Beaglet 2 kpl
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Aselakien tiukennukset on torpattava. Harrastusmahdollisuudet on säilytettävä. Petopolitiikkaan järkeä. Mielestäni kaatoluvat esim. haitallisten suurpetojen osalta tulee olla riistapiirien tai jopa metsästysseurojen päätettävissä. Sudet ovat oikeasti ongelma.
Erkki Valtamäki
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 18
Vaalipiiri: 10 Vaasan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Vaikka en itse tällä hetkellä aktiivisesti metsästä, olen vahvasti mukana metsästysseuratoiminnassa. Olen mm. kirjoittanut vuonna 2015 Ilmajoen Metsästysseuran 110-vuotishistoriikin "Unisilmästä Riistavallille" (ISBN 978-952-93-6309-4).
Kansanedustajana lupaan ajaa kaikkia niitä asioita, jotka parantavat metsästyksen ja metsästäjien etuja ja heille tärkeitä tavoitteita. Petoeläinten (susi, ahma, karhu) metsästys tulee päivittää tähän aikaan.
Kotisivulinkki: http://www.waltamedia.fi
Timo Pajunpää
Puolue: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 30
Vaalipiiri: 10 Vaasan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Vuokraan maitani metsästysseuralle
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
metsästys pitää säilyttää kaikkien halukkaiten harrastuksena. aivan kuin jokamiehen oikeudetkin . oikea metsästäjä on parhaita luonnonsuojelijoita joka tietää mitä luonnolle
kuuluu.
Kati Ojaniemi
Puolue: Keskusta
Ehdokasnumero: 113
Vaalipiiri: 10 Vaasan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
 • Peltokanalintuja
 • Muuta riistaa
Metsästyskoirani: Lyhytkarvainen saksanseisoja
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Olen harrastanut metsästystä vuodesta 1997 alkaen. Erä- ja luontomyönteisenä maaseudun ihmisenä näen tärkeäksi sen, että eräharrastuksella ja metsästysharrastuksella on oma asianajajansa. Haluan kansanedustajana puollustaa metsästykseen liittyviä asioita ja edesauttaa harrastuksemme mahdollisuuksia niin, että saamme myös tulevaisuudessa harrastuksen pariin innostuneita sekä erä- ja luontomyönteisiä harrastajia. Suurpetopolitiikkaan liittyen tarvitaan myös kansallisia linjauksia ja päätöksen teon tulee olla omissa käsisämme. Näiden asioiden eteen päin saattamiseksi aion tehdä töitä.
Leo Byskata
Puolue: Kristillisdemokraatit
Ehdokasnumero: 120
Vaalipiiri: 10 Vaasan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 1–5 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Pienpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
 • Muuta riistaa
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Olen syvästi huolissani villisian leviämisestä Suomeen. Villisika ei ole hieno lisäys meidän riistakantaan, se on merkittävä riski sekä maataloudelle, että muulle riistalle. Villisian metsästystä tulisi edistää korottamalla kaatopalkkiot, joilla varmistetaan kannan kurissa pito. Muiden vierasaljien metsästyksen kasvu on hyvä kehitys. Tätä kehitystä tulisi kannustaa tukemalla koulutuksia ja opastuksia esimerkiksi pienpetojen loukkupyyntiin. Ampumaharrastajana olen myös hyvin huolestunut uudistuneesta aselaista. Sen seuraukset metsästäjille on vielä epäselvää.
Kotisivulinkki: http://fb.me/ByskataLeo
Paavo Sallinen
Puolue: Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero: 164
Vaalipiiri: 10 Vaasan
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Suurin osa puolisukeltajasorsista pitäisi rauhoittaa toistaiseksi, sillä niistä vain sinisorsa- ja tavikannat ovat elinvoimaisia. Tarvitaan enemmän tukea esimerkiksi kosteikkojen ennallistamisprojekteihin. Aktiivisille minkinpyytäjille olisi ihan asiallista maksaa päivärahaa.
Laajempaa perspektiiviä toivoisin susikeskusteluun Häirikkösusille tottakai nopeasti kaatolupa. Lapsien pelottelijat ja susipelon lietsojat eivät viitsi puhua esimerkiksi metsästyskoirien suojaamiseksi tehtävistä toimista. Nykyinen hallitus vähensi susivahingoista annettavia korvauksia.

Nimi: 11 Keski-Suomen

Marjut Pollari
Puolue: Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero: 12
Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani: Mieheni metsästää ja olen usein mukana. Miehelläni on apuna pojan sekarotuinen koira Luna, beaglen ja ajokoiran ihana tricolor.
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Minusta riistalaskennat eivät pidä paikkansa. Maattomana pidän Metsähallituksen lupamaksuja liian korkeina, joten niiden hintaa ainakin laskisin. Petolupien myöntämiskriteereitä voisi mukauttaa paikkakuntakohtaisesti. Sorsanmetsästyksen alkamisaikaa siirtäisin aamuun.
Tarmo Ketola
Puolue: Vihreät
Ehdokasnumero: 20
Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Olen Petäjäveden hirvimiesten puheenjohtaja, ja Petäjäveden erämiesten riistanhoidosta vastaava hallituksen jäsen. 25 vuotta metsästäneenä näen että moni asia suomalaisessa metsästyksessä on melko hyvin, mutta olen erityisen huolissani tulevaisuudesta.

Jos metsästykselle halutaan Suomessa tulevaisuutta ei hakkuumääriä sovi holtittomasti kasvattaa, ja ilmastonmuutosta tulee hillitä nopeasti. Monet muut asiat ovat lopulta "siedettäviä sivuseikkoja", verrattuna tilanteeseen, jossa perinteistä suomalaista riistaa tai ympäristöä, jossa kulkea, ei ole.
Kotisivulinkki: http://tarmoketola.net
Pasi Lääninpää
Puolue: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 98
Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
 • Muuta riistaa
Metsästyskoirani: Suomenpystykorva
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Kestävää metsästystä, jossa otetaan huomioon riistakanta ja tärkeimpänä asiana petoeläinkanta, joka verottaa riistakantoja oleellisesti.
Juha Vimpari
Puolue: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 105
Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästys on osa suomalaista kulttuuria. joka on syytä säilyttää nykyisen kaltaisena. Metsästyksen lisäksi metsästäjät tekevät riistakannan seurantaa ja huomioi muitakin muutoksia luonnossa. Metsästystä suoritetaan riistakannan puitteissa vastuullisesti, jolloin luonnon riistakanta pysyy tasapainossa ja eivät siten aiheuta muutoksia peto- tai tautikantoihin.
Lotta Ahola
Puolue: Kokoomus
Ehdokasnumero: 106
Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Järjestäytyneen metsästyksen tunnusmerkki on aktiivinen metsästysseura. Seuratoimintaa olen halukas tukemaan tunnustamalla metsästysseuran asema metsästysjärjestönä metsästyslainsäädännössä. Tulokaslajien (supikoira,minkki) pyyntiä on helpotettava lainsäädännön avulla. Uusien tulokaslajien leviämiseen on varauduttava jo ennakolta lainsäädännössä. Metsästyskoirien käyttöä tulee edistää mm suurpetokantojen tehokkaalla säätelyllä kansallisilla päätöksillä.Ampumaratojen toimintaedellytyksiä on parannettava nyk.yisestä tilanteesta. Turvallisuuden kannalta on keskeistä hyvä aseenkäsittelytaito.
Kotisivulinkki: http://www.lottaahola.fi/
Terhi Simonen-Jokinen
Puolue: Kokoomus
Ehdokasnumero: 114
Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 1–5 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Pienpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Pohjanpystykorva
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
-Nuorisotoiminnan kehittäminen, jotta tulevaisuuden riistanhoitoon riittää aktiivisia metsästäjiä
-Poliisien toimipisteiden määrän lisääminen, jota kautta aseiden näyttö ja lupa-asioiden hoitaminen olisi vaivattomampaa
-Kotimaan metsästysmatkailun mahdollisuuksien tukeminen
-Riistan myynnin helpottaminen
Saku Kaistinen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 138
Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Petoeläinten kaatolupia on lisättävä
Koirasudet eivät kuulu Suomenluontoon, suurpetojen kaatolupia lisättävä. Maaseudulla asuvien turvallisuus taattava. Metsästyskoirien ja karjan saatava olla turvallisesti luonnossa/laitumilla. Aseenkantolupien sekamelskaan saatava tolkkua.
Kotisivulinkki: http://sakukaistinen.fi/

Nimi: 12 Oulun

Raimo Piirainen
Puolue: Sosiaalidemokraattinen puolue
Ehdokasnumero: 15
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Jäniksiä
 • Suurpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Vapaametsästysoikeus tulee säilyttää valtionmailla oman asuinkunnan aluella Kainuun ja pohjoisuomen osalta. Metsästäjien tulisi saada riistanhoityöstä korvausta maa - ja metsätalousministeriöltä.
Marko Lipponen
Puolue: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 42
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa: Pienpetoja
Metsästyskoirani: Saksan metsästysterrieri
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästyksen ja riistan hoidon osalta haluaisin kansanedustajana ajaa perusopetukseen metsästyskortin suorittamisen mahdollisuutta.
Kari Virolainen
Puolue: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 48
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Saksanseisoja Aapo
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Pienriista-alueet pienenevät uhkaavasti jos uusilta suojelualueilta kielletään metsästys. Suojelualueet olisi päätettävä maa- ja metsätalousministeriössä, niin että metsästysharrastus voi jatkua. Metsätaloutta on hoidettava riistaeläinten elinympäristö huomioiden ja metsästysharrastuksen jatkuvuus turvaten. Monimuotoinen luonto ja sen monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet metsästysharrastus turvaten edistävät suomalaisten hyvinvointia. Kansanedustajana tulen ajamaan metsästäjien harrastusmahdollisuuksien säilyttämiseen liittyviä oikeuksia.
Jani Leppäjärvi
Puolue: Kansalaispuolue
Ehdokasnumero: 54
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Haluan helpottaa aselupa käytäntöä ja järkevöittää sitä byrokratiaa vähentämällä. Haluan palauttaa 15-vuotiaille oikeuden saada oma metsästysase. Haluan myös edistää ampumaharrastusta. Mielestäni petopolitiikkaan tulisi saada järjeä lisää. Olisin myös valmis harkitsemaan joutsen kannan leikkaamista hallitusti metsähanhi kannan elvyttämiseksi.
Eila Aavakare
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 57
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani: Jämtlanninpystykorva
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Petopolitiikka. Kannanhoidollinen lisäys. Koirien joutuminen petojen suuhun- ennakoiminen. Riistanhoito.
Mika Antikka
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 58
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 1–5 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
uudessa ehdotetussa aselaissa rangaistaan lainkuuliaisia kansalaisia , ei rikollisia , meille myönnetään määräaikaisia lupia, kuuntelen näissä asioissa aina tavalallisia ihmisä kun minäkinnolen se ruohojuuritason eläjä
Kotisivulinkki: http:/www.mikaantikka.fi
Janne Halunen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 60
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Pieniä hirvieläimiä
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
 • Muuta riistaa
Metsästyskoirani: En omista tällä hetkellä koiraa.
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Kyllä tulen ajamaan muutosta metsästysaikoihin. Lisäksi metsähanhen rauhoittaminen pitäisi paikoin purkaa. Susien määrää pitäisi säädellä siten ettei niistä koituisi haittaa tuotanto- eikä kotieläimille. Yksikin koira suden suihin on liikaa!
Lare Inkala
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 64
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Paikallisia metsästäjiä pitää kuunnella esim. petopolitiikkaa tehdessä. Asutusten läheisyyteen hakeutuvat pedot tulee voida poistaa ja metsästää ilman kuukausia kestävää luparuljanssia. Luonnosta ja metsästyksestä kiinnostuneilla lapsilla ja nuorilla pitää olla mahdollisuus päästä mukaan metsästyksen ja ampumaharrastuksen pariin entistä paremmin. Sillä ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja harrastus kasvattaa vastuuntuntoa ja kunnioitusta luontoa ja eläimiä kohtaan.
Kotisivulinkki: https://lareinkala.fi
Riikka Juntunen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 65
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Vuokraan maitani metsästysseuralle
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani: Omistan laumanvartijakoiria ja olen aktiivinen koiraharrastaja
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Suurpetopolitiikka: kannanhoidollista metsästystä jatkettava. Koen, että monin paikoin metsästyskoirien käyttö on lähes mahdotonta erityisesti susien liiallisen määrän vuoksi. Susien tappamia metsästyskoiria on liian paljon. Itse lammastilallisena olen seurannut, että susien tekemät vahingot myös lammastiloille ovat lisääntyneet.
Sami Pihlajamaa
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 67
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Petoeläinten kaatolupia lisää, aseen hankintalupien käytäntöjen yksinkertaistaminen, nuorten rekrytointi metsästysharrastukseen
Jenna Simula
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 69
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 6–10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Amerikancockerspanieleita
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Mielestäni olennaisimmat asiat metsästyksen näkökulmasta politiikassa ovat muun muassa laajan ampumarataverkoston turvaaminen, lasten ja nuorten terveen luontosuhteen ja erätaitojen ylläpito, metsästäjien tekemän arvokkaan luonnonsuojelu- ja riistanhoitotyön huomioiminen, petopolitiikan järkeistäminen, lupabyrokratian kohtuullistaminen ja tulkinnallisuuksien poistaminen sekä metsästyksen salliminen luonnonsuojelualueilla ja suurriistavirka-avun edellytyksien turvaaminen. Ja ennen kaikkea se, että rehellisen metsästäjän ja aseenomistajan elämän kohtuuton hankaloittaminen lopetetaan.
Kotisivulinkki: http://www.jennasimula.fi
KirsiVirtanen
Puolue: Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero: 99
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa: Pienpetoja
Metsästyskoirani: Tällä hetkellä ei ole metsästyskoiraa. Mutta minulla on ollut kissa Mister Miro, joka metsästi järjestelmällisesti minkkejä :-)
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Minun mielestäni on hyvin tärkeää turvata Pohjois-Suomessa niin kutsuttu vapaa metsästysoikeus valtion mailla. Minulla on paha aavistus, että se voi olla uhattuna.
Lauri Nikula
Puolue: Keskusta
Ehdokasnumero: 112
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Jäniksiä
 • Suurpetoja
 • Pienpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Kaksi karjalankarhukoiraa, Kiira(KVA) ja Kiiran poika Pötky(KVA). Pötky on oma kasvattini ja niitä on kaiken kaikkiaan 28.
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästys ja kalastus ovat osa iänikuista suomalaista elämäntapaa ja kulttuuriperintöä ja niitä on syytä vaalia. Metsästyskortti valinnaisena osaksi perusopetusta. Pohjoisen vapaa metsästysoikeus on myös erittäin tärkeä. Metsästys ja eräily ovat maaseudun matkailumahdollisuus ja elinkeino. Yleisesti haluan turvata metsästyksen mahdollisuudet kaikkialla Suomessa. Myös suurpetopolitiikan on oltava kestävää ja sen päätöksenteko pitäisi palauttaa kansalliselle tasolle. Suurpedot kuuluvat erämaahan, eivät pihoihin tai lähelle asutusta.

Kotisivulinkki: http://www.laurinikula.fi
Miika Sutinen
Puolue: Kokoomus
Ehdokasnumero: 133
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa: Hirveä
Metsästyskoirani: Minulla on tällä hetkellä yksi Karjalankarhukoira.
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsätysaseen lupabyrokratiaa tulee helpottaa. Yleisesti metsästykseen liittyvää byrokratiaa tulee vähentää. Pantasusien sijaintitiedot reaaliaikaisesti metsästäjien käyttöön. Pakkotilanteessa metsästyskoiran suojaaminen tulee sallia nykyistä selvemmin, ilman, että automaattisesti tulee epäillyksi törkeästä rikoksesta. Lupamääristä ja ehdoista tulisi voida päättää paikallisesti nykyistä enemmän. Kulukorvaus vieraslajien pyyntiin. Koulussa voitaisiin opettaa joku kurssi metsästykseen liittyviä asioita, että ei ihan vieraannuta kulttuuriimme vahvasti kuuluvasta asiasta.
Kotisivulinkki: https://miikasutinen.fi/
Jaakko Mikkola
Puolue: Kristillisdemokraatit
Ehdokasnumero: 150
Vaalipiiri: 12 Oulun
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Pohjanpystykorva
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Vapaan metsästysoikeuden säilyttäminen valtion mailla paikallisille asukkaille Pohjois-ja Itä-Suomessa.Metsähallituksen lupakäytännön muuttaminen kuten halvemmat hinnat

Nimi: 13 Lapin

Mikko Kärnä
Puolue: Keskusta
Ehdokasnumero: 13
Vaalipiiri: 13 Lapin
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Jäniksiä
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Saksanseisoja
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Haluan säilyttää suomalaisen eränkäyntikulttuurin elinvoimaisena. Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus metsästysharrastukseen ja elävään luontosuhteeseen. Johdin Keskustan eräpoliittisen linjauksen valmistelua. Tavoitteemme on, että alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksu poistetaan. Metsästäjätutkinto tulee voida suorittaa vapaaehtoisuuden pohjalta osana peruskoulun opetussuunnitelmaa 8:lla luokalla. Riistan elinympäristön huomioivia hakkumenetelmiä tulee käyttää enemmän ja ennallistaa soita. Vieraslajien poisto ja realistinen petopolitiikka on edellytys metsästyskulttuurin säilymiselle.
Sara Tuisku
Puolue: Kokoomus
Ehdokasnumero: 99
Vaalipiiri: 13 Lapin
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Osallistun muuten aktiivisesti metsästysseuratoimintaan
Metsästän pääasiassa: Hirveä
Metsästyskoirani: Norjanharmaahirvikoira Tenu
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsästyksen tulee olla Suomessa mahdollista myös tulevaisuudessa. Meillä on aina metsästetty ja näin tulee olla myös jatkossa.
Kotisivulinkki: http://www.saratuisku.com
Kari Kontiokoski
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 110
Vaalipiiri: 13 Lapin
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Vuokraan maitani metsästysseuralle
Metsästän pääasiassa: En metsästä tällä hetkellä
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Jos metsämaat menee verolle,loppuu se jokamiehen oikeus siihen paikkaan.Toivottavasti ei niin käy
Terho Korpikoski
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 111
Vaalipiiri: 13 Lapin
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa: Hirveä
Metsästyskoirani: Harmaa norjanhirvikoira
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Hirvenmetsästysajat lapissa, päivän pituus ja lumen syvyys asettavat omat haasteensa, jolloin kaatoprosentit tippuvat. Tähän pitäisi saada jonkinlaista muutosta. Talven latvalintujahtia voisi kokeilla vaikka viikoksi, silloin kun lintukannat sen sallivat. Kettukanta on lisääntyntyt ainakin minun metsästysalueella. Kettujen ja supien hävittämisestä voitaisiin tehostaa vaikka metsästysseuroille, tai riistanhoitoyhdistyksille maksettavalla hävitettyjen kettujen ja supien lukumäärään perustuvalla korvauksella.
Jouko Lampela
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 112
Vaalipiiri: 13 Lapin
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Pienpetoja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Vapaa mets.oikeus valtion mailla Lapissa säilytettävä.Meillä ei ole teatteria,meillä on metsä ja riista,puhdasta ruokaa.Nurkissa kulkevat pedot ammuttava välittömästi,pedot kuuluvat metsiin.Kymmenettuhannet hylkeet syövät lohet ja siiat,repivät pyydykset,ja ovat tappaneet ammattikalastajat sukupuuttoon.Ammattikalastaja on tänään harvinaisempi
kuin hylje.Entinen arvostettu riistaeläin joutuu monttuun,edes nahkaa ei saa myydä.Merimetso joutaa samaan kompostiin hylkeen kanssa.


Ari Paldan
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 113
Vaalipiiri: 13 Lapin
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt 1–5 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Jäniksiä
 • Pienpetoja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Ei ole koiraa
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Metsänhallitus ei saisi myydä kovin paljon lupia maillensa Lappiin , missä paikalliset metsästyseurat säännöstelevät esim maalinnunpyyntiä. Hirvenmetsästys pitäsi alkaa myöhemmin keski-Lapissa palauttaa entiselleen ja lopetus ennen Joulua rauhoitusaika.

Jaakko Raivio
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 114
Vaalipiiri: 13 Lapin
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Suurpetoja
Metsästyskoirani:
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Suurpetojen metsästystä haluaisin helpottaa. Suurpetojen määrälle Suomessa haluaisin Ruotsin mallin mukaisesti tarkat rajat.
Veikko Siitonen
Puolue: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 115
Vaalipiiri: 13 Lapin
Olen mukana metsästysharrastuksessa: Olen metsästänyt yli 10 vuotta
Metsästän pääasiassa:
 • Hirveä
 • Jäniksiä
 • Suurpetoja
 • Pienpetoja
 • Vesilintuja
 • Metsäkanalintuja
Metsästyskoirani: Äiti on Karjalankarhukoira isä suomenpystykorva
Metsästykseen liittyvät asiat, joita haluaisin kansanedustajana ajaa:
Vapaa metsästys oman kunnan alueella.
Hirvenmetsästys lupien myynti metsästysseroille ja valvonta.
Kotisivulinkki: http://www.nulituinen.fi