Uuden metsästäjän koulutus

Uuden metsästäjän koulutus

Uuden metsästäjän kurssi
Ilmoittatuminen vuoden 2020-koulutuspilottiin on päättynyt.

Uuden metsästäjän koulutuspilotit käynnistyvät

Metsästyksestä kiinnostuu yhä useammin henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kosketuspintaa harrastukseen. Tämän myötä yhä useammalta aloittavalta metsästäjältä puuttuu konkreettiset mahdollisuudet hankkia metsästäjätutkinnon suorittamisen jälkeen lisää perustaitoja ja -tietoja metsästyksestä.

Metsästysharrastuksen nuorisotoimintaa tehdään monin paikoin ansiokkaasti, joten nuorilla uusilla metsästäjillä on kohtuulliset mahdollisuudet päästä harjoittelemaan metsästyksessä tarvittavia taitoja. Metsästyksen aikuisiällä aloittaville harrastajille ei ole tällä hetkellä tarjolla vastaavia mahdollisuuksia. Kasvaneeseen kysyntään pyritään vastaamaan uuden metsästäjän koulutuskokonaisuudella.

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu Suomen Metsästäjäliiton ja Suomen riistakeskuksen yhteistyönä. Tavoitteena on, että kehitteillä oleva koulutuskokonaisuus mahdollistaisi metsästysharrastukseen tutustumisen käytännössä ja harrastuksessa alkuun pääsemisen taustasta riippumatta. Kuluvana vuonna alkavilla piloteilla haetaan kokemuksia uudesta koulutuskokonaisuudesta.

Pilottikoulutukset järjestetään riistanhoitoyhdistysten, Metsästäjäliiton piirien ja metsästysseurojen yhteistyönä Metsästäjäliiton ja Suomen riistakeskuksen tukemana.

 

Kouluttautumalla metsästyksen perusteet tutuiksi

Koulutuskokonaisuus tarjoaa harrastuksensa alkutaipaleella oleville metsästäjille mahdollisuuden tutustua metsästyksen perusteisiin käytännössä. Samalla on mahdollisuus tutustua oman alueensa toimijoihin.

Vuoden sisällä toteutettavan kokonaisuuden aikana osallistujat saavat perusteet vähintään metsästysammunnan harjoittelusta, metsästysseuratoiminnasta ja käytännön metsästyksestä. Koulutuskokonaisuuksien koulutussisällöt vaihtelevat pilottikohteittain.

Tavoitteena on, että koulutuskokonaisuuden käynyt uusi metsästäjä on saanut riittävät käytännön perusteet metsästysharrastuksesta, pystyäkseen itse kehittämään harrastustaan ja osaamistaan.

Koulutukseen osallistumisen toivotaan myös lisäävän osallistujien uskoa siihen, että harrastaminen mahdollistuu jatkossa aiempaa helpommin esimerkiksi koulutuksen aikana saatujen uusien ystävyyssuhteiden siivittämänä. Koulutuksessa tutuksi tulleen henkilön kanssa voi olla esimerkiksi matalampi kynnys lähteä yhdessä metsästämään, vaikka hieman kauemmaksikin.

 

Pilottikokonaisuudet Tampereella ja Mikkelissä 

Pilottikokonaisuudet Tampereella ja Mikkelissä. HUOM! Loviisan pilotti peruttu epävarman koronatilanteen vuoksi.

Uuden metsästäjän koulutuskokonaisuuden pilotteja järjestetään kaksi: Tampereella ja Mikkelissä.  Pilotit alkavat kevään ja kesän 2020 aikana ja kestävät enintään vuoden. Pilottikoulutusten tavoitteena on hankkia kokemuksia suunnitellun kokonaisuuden toimivuudesta niin järjestäjien kuin uusien metsästäjien näkökulmasta sekä tarjota koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia alueen uusille metsästäjille.

Piloteissa järjestetään koulutusta ainakin seuraavista aiheista. Osallistujat voivat päästä vaikuttamaan itse osaan koulutussisällöistä ja painotuksista.

HUOM. Koulutuskokonaisuuksien aloitusajankohdat on siirretty koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Uudet aloitusajankohdat ja tarkemmat ohjelmat ilmoitetaan kesäkuun aikana. Koulutukseen valituille henkilöille ilmoitetaan valinnasta kesäkuun aikana. Koulutusten sisällöt ja aikataulut tulet löytämään tältä sivustolta.

Ilmoittautuminen pilotteihin on päättynyt!

Mikkeli

 • Aloitustilaisuus ja metsästysseuratoiminnan koulutus
 • Metsästysseuran toimintaan tutustuminen
 • Metsästysammunnan ABC -koulutus
 • Metsästyspäivä

Tampere

 • Aloitustilaisuus ja metsästysseuratoiminnan koulutus
 • Metsästysseuran toimintaan tutustuminen
 • Metsästysammunnan ABC -koulutus
 • Metsästyspäivä

Loviisan koulutus peruttu koronatilanteen takia.

 

Sinustako osallistuja Uuden metsästäjän koulutuspilottiin?

 • Oletko yli 18-vuotias, mutta vailla metsästysmahdollisuuksia oleva, hiljattain metsästäjätutkinnon suorittanut henkilö?
 • Pystytkö liikkumaan Uudenmaan, Tampereen seudun tai Mikkelin seudun alueella järjestettäviin tapahtumiin?
 • Haluaisitko sitoutua osallistumaan vuoden aikana samalle ryhmälle järjestettäviin, pilottikohteesta riippuen, yhteensä 3 – 5 tilaisuuteen?

Jos vastasit kaikkiin kohtiin kyllä, ilmoittaudu sinulle sopivimpaan pilottikoulutukseen. Jokaiseen pilottiin valitaan mukaan enintään 12 kohderyhmään sopivaa osallistujaa. Edellytyksenä osallistumiselle ovat suoritettu metsästäjätutkinto ja maksettu riistanhoitomaksu.

Suomen riistakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto maksavat pilottikoulutuksen järjestämisen, eikä osallistujilta peritä osallistumismaksuja. Osallistujan maksettavaksi jää ainoastaan mahdollinen ampumakoemaksu ja omat matkakustannukset koulutuspakoille. Osallistujien tulee sitoutua osallistumaan jokaiseen koulutukseen sekä antamaan palautetta kokonaisuudesta. Koulutukseen osallistuneilta, ja sitä järjestäneiltä, kerättävän palautteen avulla on tavoitteena kehittää kokonaisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla laajemmin käyttöön otettavaksi.

Ilmoittautuminen on päättynyt 31.5.

Jos olet alle 18-vuotias, voit osallistua tämän pilottikoulutuksen ulkopuolella järjestettäviin Metsästysammunnan ABC-koulutuksiin tai tutustua Suomen Metsästäjäliiton nuorisotyöhön.

Riistanhoitoyhdistysten järjestämät koulutukset löydät riistahallinnon tapahtumahausta.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 408 451 572
Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 503 315 330
seuratoiminta, lakiasiat