Metsästäjäliiton tavoiteohjelma 2019–2027

Kuva: Pekka Rousi

Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys jatkuu 

Riistakantojen säätelyn ja sosiaalisen hyväksyttävyyden varmistamiseksi suurpetojen kannanhoidollinen metsästys jatkuu myös tulevaisuudessa.

 

Metsästys on mahdollista myös luonnonsuojelualueilla 

Metsästys sekä riistakantojen- ja luonnonhoito tukevat luonnonsuojelua, siksi metsästyksen tulee olla mahdollista soveltuvin osin myös luonnonsuojelualueilla. Alueiden virkistyskäytölle on löydettävissä yhteen sovitettavat ratkaisut.

 

Metsästäjäliiton tekemä työ huomioidaan avustusvaroissa

Metsästäjäliiton tekemä arvokas koulutus-, nuoriso- ja ympäristötyö sekä metsästyksen tuottama hyvinvointi otetaan huomioon avustusvarojen jaossa tasa-arvoisesti muiden järjestöjen kanssa.

 

Rauhoitettujen lajien kannan säätelyssä käytetään kansallista päätösvaltaa

Rauhoitettujen- ja haitallisten lajien kannan säätelyssä hyödynnetään tehokkaammin nykyisten EU-säädösten sallimaa kansallista päätösvaltaa. Suomi pyrkii vaikuttamaan EU-asioissa nykyistä laajemman kansallisen päätösvallan varmistamiseksi.

 

Metsästysharrastuksen ja metsästysseuratoiminnan toimintaedellytykset turvataan

Metsästyslainsäädäntö on pidettävä ajan tasalla, ja turhaa byrokratiaa on karsittava. Ampumaratojen toimintaedellytykset varmistetaan kaavoitus- ja ympäristöasiat huomioon ottaen.

 

Metsästys on koko kansan harrastus >>

Metsästäjäliitto – koti kaikille metsästäjille >>

 

Metsästäjäliiton tavoiteohjelma pohjautuu strategiaan

Metsästäjäliiton tavoiteohjelma hyväksyttiin tammikuussa 2019. Se perustuu 2019–2023 strategian mukaisiin painopistealueisiin, jotka ovat metsästyksen edistäminen, vastuullinen ja osaava jäsenistö, yhteisöllisyys sekä yhteiskunnallisuus. Ohjelmaan kuuluu lisäksi tavoitteet riistalajeittain.

 

Metsästyksen edistäminen >>

Yhteisöllisyys ja metsästysseuratoiminta >>

Vastuullinen ja osaava jäsenistö >>

Yhteiskunnallisuus >>

Lajikohtaiset ohjelmatavoitteet >>


Tulostettava versio tavoiteohjelmasta:
Metsästäjäliiton tavoiteohjelma 2019-2027 (pdf)

Jägarförbundets målprogram 2019–2027 (pdf)