Finlands Jägarförbund har utarbetat rekommendationer för att förhindra spridning av koronaviruset. Förbundet rekommenderar att alla aktivt följer med den uppdaterade information som myndigheterna ger.

Corona-anvisningar

07.08.2021 07:20
Finlands Jägarförbund har utarbetat rekommendationer för att förhindra spridning av koronaviruset. Förbundet rekommenderar att alla aktivt följer med den uppdaterade information som myndigheterna ger.

Corona-anvisningar

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) smittar i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar eller nyser. Vid närkontakt kan coronaviruset smitta även via beröring om den insjuknade till exempel har hostat i händerna och därefter rört en annan människa.  

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset.  I sitt vardagliga liv kan man förebygga smitta genom att sköta handhygienen och undvika närkontakt med andra människor .  

Hur skydda dig själv och dina närstående mot coronaviruset:

  • Om du får symtom, sök dig till coronatest och stanna annars hemma.
  • Minimera kontakterna och kom ihåg att hålla 2 meters säkerhetsavstånd 
  • Tvätta händerna, hosta i ärmen
  • Använd ansiktsmask när du rör dig på platser där det finns andra människor
  • Håll Coronablinkern på och följ dess anvisningar 
  • Ta vaccinet när det blir din tur

Regionförvaltingsverket: Vanliga frågor om coronaviruset: https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset

THL: Hur minska coronarisken på fritiden?

Jägarförbundets egna insstruktioner för olika situationer (på finska)