Finlands Jägarförbund har utarbetat rekommendationer för att förhindra spridning av koronaviruset. Förbundet rekommenderar att alla aktivt följer med den uppdaterade information som myndigheterna ger.

Corona-anvisningar

04.01.2021 20:20
Finlands Jägarförbund har utarbetat rekommendationer för att förhindra spridning av koronaviruset. Förbundet rekommenderar att alla aktivt följer med den uppdaterade information som myndigheterna ger.

Corona-anvisningar

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) smittar i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar eller nyser. Vid närkontakt kan coronaviruset smitta även via beröring om den insjuknade till exempel har hostat i händerna och därefter rört en annan människa.  

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset.  I sitt vardagliga liv kan man förebygga smitta genom att sköta handhygienen och undvika närkontakt med andra människor .  

  • Om du får symtom, sök dig till coronatest och stanna annars hemma.
  • Håll ett säkerhetsavstånd på minst 1–2 meter till andra människor.
  • Sköt om din hand- och hosthygien.
  • Använd ansiktsmask när du inte kan hålla avstånd.
  • Ladda ner appen Coronablinkern.

Regionförvaltingsverket: Vanliga frågor om coronaviruset: https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset

THL: Aktuellt om coronaviruset: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Jägarförbundets egna insstruktioner för olika situationer (på finska)