Strategiset painopistealueet

Painopistealueet ohjaavat toimintaamme

METSÄSTYKSEN EDISTÄMINEN


 • Edunvalvonta
 • Asiantuntijuus
 • Monimuotoiset riistalajit ja metsästystavat
 • Luonnon monimuotoisuus ja elinympäristöjen hoito
 • Metsästysmahdollisuuksien edistäminen

YHTEISÖLLISYYS

 • Järjestön kehittäminen kaikilla tasoilla
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Mahdollisuus osallistua
 • Yhteistyöverkosto

VASTUULLINEN JA OSAAVA JÄSENISTÖ

 • Hyödylliset ja tarpeelliset jäsenpalvelut
 • Helpompi jäseneksi liittyminen
 • Nuorisotyö
 • Koulutus
 • Viestintä

YHTEISKUNNALLISUUS

 • Tunnettu ja viestivä
 • Asiantunteva ja arvostettu
 • Yhteiskuntavastuu

 

Yhteinen tahtotila ja rohkeus tarttua toimeen.

Metsästyksen edistämisen ydin on edunvalvonta. Olemme aktiivisia vuorovaikuttajia niin viranomaisten kanssa kuin sidosryhmäyhteistyössä. Asiantuntijana osallistumme päätöksentekoprosesseihin jo valmisteluvaiheissa. Jäsenyys Pohjoismaiden metsästäjäjärjestössä NHA:ssa sekä EU:n metsästys- ja luonnonsuojelujärjestössä FACE:ssa tuo lisäarvoa edunvalvontaan.

Monimuotoinen riistalajisto ja perinteiset metsästystavat ovat osa metsästyksen edistämistä. Riistalajistoa kehitetään parantamalla riistan elinympäristön hoitoa asiantuntija- ja tiedotustyöllä sekä tehokkaalla vieraslajikontrollilla. Hyvä esimerkki riistan elinympäristöjen hoidosta on metsästäjien tekemä kosteikkoympäristöjen kunnostus- ja hoitotyö. Tehtävämme on myös edistää luonnon kansainvälisten monimuotoisuustavoitteiden saavuttamista Suomessa. Metsästysmahdollisuuksia edistämme tarjoamalla kaikille metsästyksestä kiinnostuneille selkeän reitin kouluttautua ja osallistua.

Siitä olemme ylpeitä.

Vastuullinen ja osaava jäsenistö syntyy koulutuksen, viestinnän ja nuorisotyön kautta. Kehitämme toimintaamme jäsenten toiveiden mukaisesti osana jäsenpalveluita. Koulutuksessa tärkeänä päämääränä vastuullinen riistalaukaus, sitä tukee myös metsästysammunnan kilpailutoiminta, jonka vastuullinen vetäjä liitto on.

Tavoitteenamme on lisätä jäsenyyden houkuttelevuutta, ja tehdä siitä vieläkin hyödyllisempi niin uusille kuin nykyisille jäsenille. Nuorisotyössä haluamme saada mahdollisimman monen luonnosta ja metsästyksestä kiinnostuneen lapsen ja nuoren mukaan harrastukseen taustasta riippumatta. Näin ehkäisemme myös syrjäytymistä ja parannamme maaseudun elinvoimaisuutta sekä nuorten alueellista tasa-arvoa.

Aito yhdessä tekemisen meininki.

Metsästys on yhdessä tekemistä. Metsästysseurat ja Metsästäjäliitto toimivat yhteisöllisesti. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toiminta- ja osallistumismahdollisuus lisää myös yhteiskunnallista hyväksyttävyyttämme.

Taustasta riippumatta me metsästäjät jaamme yhteisen intohimon ja otamme kaikki avoimin mielin mukaan toimintaan. Yhteisöllisyys käsittää myös yhteistyöverkoston. Haluamme olla haluttu ja luotettava yhteistyökumppani kaikille sidosryhmillemme.

Asiantuntemuksemme näkyy ja kuuluu.

Yhteiskunnallisuus on näkyvä osa toimintaamme. Metsästyksellä ja metsästäjillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli esimerkiksi luonnonvarojen säilyttämisessä. Metsästäjät pitävät huolta yhteiskuntavastuustaan hoitamalla monia tehtäviä vapaaehtoisesti. He toimivat esimerkiksi poliisin virka-apuna, tekevät riistan kannanarviointityötä sekä hoitavat riistakantojen hallintaa.

Monet metsästysseurat edistävät toiminnallaan myös maaseudun elinvoimaisuutta. Metsästäjäliiton yhteiskunnallisiin tehtäviin kuuluvat myös asiantuntija-apu ja tiedonvälitys. Viestintä on tärkeä osa toimintaa. Sen tavoitteena on saavuttaa tunnettuus, jonka avulla tehdään näkyväksi järjestön asiantuntemusta ja rakennetaan metsästyksen haluttua tulevaisuuskuvaa.