Koronaohjeet seuruejahteihin ja peijaisiin

Koronaohjeet seuruejahteihin ja peijaisiin

Jahdit voidaan toteuttaa, kun huomioidaan yleiset hygieniaohjeet ja vältetään kokoontumista suurella joukolla yhteen.

Yhteisjahdit

Yhteisjahteja voidaan toteuttaa kokoontumatta suurella joukolla yhteen. Pienryhmissä tulistelut ja käskynjaot toteutetaan ulkona turvaetäisyydet huomioiden. Passissa olemiseen ei liity yleensä kontaktiriskejä.

Suurten jahtiporukoiden käskynjako toteutetaan jakamalla porukka pienryhmiin eri sijainteihin ja määräämällä kullekin oma ryhmänvetäjä. Hirvieläinjahtien ryhmänvetäjien olisi hyvä olla RHY:lle ilmoitettuja metsästyksenjohtajia.

Metsästyksenjohtaja ja ryhmänvetäjät sopivat päivän jahtimenettelyt mielellään etänä puhelimitse, sähköpostitse tai muuta kanavaa käyttäen, tai turvaetäisyydet huomioiden kokoontumalla. Lisäksi sovitaan niin sanottu saaliinnoutoryhmä riskiryhmiin kuulumattomista vapaaehtoisista, jotka hoitavat saaliinkäsittelyn suolistuksesta käsittelypaikalle, mieluiten kylmiöön asti.

Vaihtoehtoisesti kukin pienryhmä hoitaa kaatonsa, pois lukien riskiryhmiin kuuluvat. Päävastuun kantava metsästyksenjohtaja suunnittelee jahdin ja jakaa ryhmänvetäjille passilinjat ja ohjeistukset. Ryhmänvetäjät toistavat ohjeistuksen ryhmälleen ja vetävät passilinjat sovitulla tavalla ja ovat metsästyksenjohtajan tavoitettavissa.

Pienryhmän kokoontuessa ja liikkuessa pidetään turvavälit. Paikan tai suunnitelmien muuttuessa pienryhmät kokoontuvat eri sijainteihin ja saavat ohjeet ryhmänjohtajalta. Jahtipäivän päätyttyä ei kokoonnuta, vaan ryhmänvetäjät kertovat metsästyksenjohtajalta saadut ohjeet seuraavan päivän alkamisesta ja kukin lähtee omiin askareihinsa.

Kaato yhteisjahdissa

Kaadon tapahduttua ampuja odottaa normaaliin tapaan metsästyksenjohtajan tai ryhmänvetäjän ohjeita ja toimii ohjeistuksen mukaan mahdollisen lopetuslaukauksen suhteen. Ampuja ei lähtökohtaisesti osallistu saaliin käsittelyyn, ellei voi hoitaa sitä itsenäisesti. Lopetuslaukauksen jälkeen ampuja palaa passipaikalleen tai ohjeistettuun paikkaan. Kaadolle ei tule kokoontua.

Peijaiset

Erityistä varovaisuutta on noudatettava peijaisten kohdalla. Ensisijaisesti Metsästäjäliitto suosittelee peijaisten siirtämistä aikaan, jolloin koronauhka on poistunut taudin tukahduttua tai rokotusten yleistyttyä. Kukaan ei halua muistaa peijaisia siitä, että jonkun omainen kuoli juhlan seurauksena!

Maanomistajille peijaisten siirtämisestä, taataksenne heidän ja omaistensa turvallisuus, on syytä tiedottaa siinä missä peijaisten pidostakin.   Maanomistajia voidaan huomioida perinteisten peijaisten ohella antamalla maanomistajille sähköisesti tai postitse seuran tervehdys ja kuulumiset.

Mahdollisuuksien salliessa voidaan jakaa, hygienia huomioiden, lihajaloste jakopisteestä halukkaille tai toimittaa perille. Mikäli peijaiset päätetään pitää, tulee riskit minimoida tarjoamalla käsidesiä, puhdistamalla kosketuspintoja (myös käymälät) tihein aikavälein ja jakamalla istumapaikat väljästi. Ruokailuun järjestetään ruokien ja juomien jakolinjasto tai pöytiin tarjoilu. Tarkoituksen mukaista on, että ottimen varressa on ruoan jakaja, eikä kukin vieras kerrallaan.

Metsästäjäliiton korona-ohjeet/suositukset löytyvät osoitteesta:
https://metsastajaliitto.fi/uutiset/korona

AVIn kysymyksiä ja vastauksia erilaisien tilaisuuksien järjestämiseen: 
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Yhteisöjen kokousten järjestämistä koskeva väliaikainen poikkeuslaki on voimassa 30.6. 2022 asti

Tarkista Finlexin sivuilta laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210375

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat