Hae mukaan nuorten ampumakouluttajaksi

Hae mukaan nuorten ampumakouluttajaksi

Hae mukaan nuorten ampumakouluttajaksi!
Nuoria halutaan lisää harrastamaan ampumaradoille ja metsästyksen pariin. Ajatuksen taustalla ensisijaisesti vastuullinen ja eettinen riistalaukaus, mutta myös harrastajamäärien kasvattaminen ja kilpailutoiminnan aktivointi. Liitto tarjoaa jäsenseuroilleen mahdollisuuden toiminnalliseen nuorisotyöhön. Koulutuksen voi järjestää yhteistyössä muiden paikallisten seurojen kanssa.

Koulutuksen tavoite

Nuorten oman ampumakoulutuksen tavoitteena on lisätä metsästysammuntaharrastuksen kiinnostavuutta nuorten keskuudessa tarjoamalla nuorille räätälöityä koulutusta. Ryhmätoiminnan tavoitteena on myös pienentää harrastuksen aloittamisen kynnystä. Pääkohderyhmä 13-24-vuotiaat nuoret.

Nuoria halutaan lisää harrastamaan ampumaradoille ja metsästyksen pariin. Toiminnnan taustalla on ensisijaisesti vastuullinen ja eettinen riistalaukaus, mutta myös harrastajamäärien kasvattaminen ja kilpailutoiminnan aktivointi.

Nuorten ampumakoulutus perustuu Metsästysammunnan ABC -koulutukseen

Ryhmätoiminta on vapaamuotoista metsästysammunnan harjoittelua osaavan ohjaajan kanssa. Koulutus on pääsääntöisesti arkena tapahtuvaa iltatoimintaa. 

  • Haulikko (esim. Trap)
  • Kivääri (esim. Metsästysluodikko/Pienoisluodikko)
  • Haulikko (esim. Metsästyshaulikko/Compak/tms.)
  • Kivääri (esim. Metsästyshirvi/Pienoishirvi/tms. liikkuva maali)
  • Vapaavalintainen kerta (nuoret päättävät lajin/lajit)

Nuorille annetaan toiminnan alussa mahdollisuus kertoa mielipiteitä ja vaikuttaa mihin koulutus painottuu. Ampumarata voi määrittää painotuksia.

Ammuntakoulutuksen sisällön tavoitteena hauska, mutta laadukas ammuntaharjoittelu kavereiden ja samanikäisten kanssa. Kertoja on seitsemän, jotka perustuvat oikeaoppiseen ammuntaan. Lisäksi kouluttajat osallistuvat aloituskoulutukseen.

Ryhmä voi halutessaan osallistua koulutuksen aikana etäkilpailuun ampumalla ryhmätuloksen valitsemassaan lajissa. Ryhmän yhteinen tulos kirjataan ylös ja sillä osallistutaan valtakunnalliseen arvontaan.

Kouluttajan vaatimukset

Kouluttajaksi ja toiminnan vastuuohjaajaksi soveltuu tehtävästä kiinnostunut, metsästyskortin omaava täysi-ikäinen henkilö, jolla on hyvät tiedot ja taidot metsästysammunnasta haulikolla ja kiväärillä sekä halu ja kyvyt uusien metsästäjien kouluttamiseen. Kouluttajan täytyy olla sosiaalinen ja kohtelias, sekä nuorten kanssa toimeentuleva ja keskustelutaidot hallitseva henkilö. 

Koulutustukea

Tukea on jaossa liittohallituksen päätöksellä noin 700 euroa yhtä ryhmää kohti. Tuki maksetaan kulutositteita ja raportointia vastaan ja liitto ohjeistaa tämän ryhmille.

Ryhmä voi hakea liitosta toiminnan aikana pientä lisätukea, jos ryhmä päättää lähteä kisoihin. Tavoite tässä saada lisää nuoria ampujia mukaan kisoihin ja myös madaltaa kynnystä lähteä kilpailemaan. Liitto sitoutuu kannustamaan nuorten ryhmiä tukemalla kisamatkoja tulevina kausina.

Haku-aika on toukokuu, mutta mikäli ryhmät eivät täyty, niin hakua jatketaan.

Tuki maksetaan kulutositteita ja raportointia vastaan. Raportoinnin pitää sisältää kuitit, sanallisen lyhyen raportin osallistujalistoineen sekä kuvia toiminnasta esim. WhatsAppin kautta lähetettynä. Liitto ohjeistaa tämän hakijoille.

Hae nuorten ampumakouluttajaksi

Jos sinulla on jo ABC-kouluttajakortti, toiminnan aloittamisen vaatimuksena on käytävä lyhyt päivityskoulutus (TEAMS).

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Elina Mäkelä
Elina Mäkelä
Nuorisotyön asiantuntija
+358 50 468 8917
nuorisotyö, verkkokoulutukset