Metsästäjäliitto: Aselakiesityksestä poistettava direktiivin ulkopuoliset kiristykset

Metsästäjäliitto on antanut sisäministeriölle lausunnon tuliasedirektiivin soveltamisesta kansalliseen lainsäädäntöön. Lausunnossa Metsästäjäliitto peräänkuuluttaa sisäministeriöltä esityksen erittäin kriittistä tarkastelua asiantuntijajärjestöjen lausuntojen pohjalta.

Muutostyön alkuvaiheessa luvattiin, että projektissa on tarkoitus toteuttaa vain direktiivivaatimukset. Nyt esitys sisältää kuitenkin useita ylimääräisiä kiristyksiä, joilla on suuri merkitys metsästys- ja ampumaharrastuksen aloittamiselle ja jatkamiselle. Näitä kiristyksiä EU ei edellytä, eikä niillä ole vaikutusta aseturvallisuuteen.

Metsästäjäliitto katsoo, että esityksessä tulisi käsitellä vain direktiivin vaatimuksia. Mikäli muita muutostarpeita ilmenee, niitä selvittävään työryhmään tulisi valita myös metsästys- ja aseharrastusjärjestöjen edustajia.

Esityksen sudenkuopat löydät Metsästäjäliiton lausunnosta

Metsästäjäliitto ottaa lausunnossaan kantaa ylimääräisiin kiristyksiin, kuten ikärajoihin, lippaisiin, lupaehtoihin, harrastuksen jatkumisen osoittamiseen, reserviläispoikkeukseen sekä aseen lainaamiseen. Kaikki Metsästäjäliiton esiin nostamat kohdat löydät liiton lausunnosta.