Aselakiin esitetään kiristyksiä, joita direktiivi ei edellytä

Tuliasedirektiivin muutosprosessi on edennyt vaiheeseen, jossa muutoksia sovitetaan kansalliseen lainsäädäntöön. Metsästäjäliitto on viimeistelemässä lausuntoa esityksestä Olemme pyytäneet myös piireiltämme kommentteja lausuntoa varten. Lausunto on valmis kuun loppuun mennessä, minkä jälkeen julkaisemme sen myös sivuillamme. Huomioimme loppumetreille saakka myös jäsenistön kommentteja.

Metsästäjäliitto on ollut mukana jo direktiivimuutoksen alkumetreiltä saakka. Poliittinen tahto rajoituksiin oli kova, ja alkuperäinen esitys oli todella jyrkkä. Eri harrastajatahojen ja poliittisten toimijoiden yhteistyöllä direktiivistä saatiin pois paljon aseharrastajien kannalta vaikeita sudenkuoppia, joiden vaikutus yleiseen turvallisuuteen oli olematon, mutta metsästykseen ja muihin aseharrastuksiin kohtuuttoman suuri.

Metsästäjäliitto peräänkuuluttaa turhista kiristyksistä luopumista

Sisäministeriön asedirektiivityöryhmän tehtävänä oli saattaa EU:n edellyttämät muutokset kansalliseen aselainsäädäntöön. Nyt lausunnolla olevaan lakiesitykseen on kuitenkin sisällytetty paljon kiristyksiä, joita direktiivi ei edellytä ja joille ei ole tarvetta.

Metsästäjäliitto peräänkuuluttaa sisäministeriöltä esityksen erittäin kriittistä tarkastelua asiantuntijajärjestöjen lausuntojen pohjalta. Luvattu vähimmäissäädäntä ja Suomen läpi ajamat direktiivin poikkeukset eivät ole kansallisessa esityksessä toteutuneet eduskunnan tavoitteiden mukaisesti.

Direktiiviä tiukempaa säädäntää ovat esimerkiksi:

  • Kaikki itselataavat aseet (kiväärit, haulikot ja lyhyet aseet) olisi perusteltava harrastuneisuudella 5 vuoden välein. On vielä epäselvää, miten tämä halutaan toteuttaa.
  • Lyhyen aseen, muun aseen sekä itselataavan aseen luvat peruttaisiin, jos aseenomistajan hallusta löytyy yli 10 patruunan latauslaite (lipas, makasiini tms.) kivääriin tai yli 20 patruunan latauslaite lyhyeen aseeseen, jos latauslaitteelle ei ole lupaa. Väliä ei ole, vaikka kyseessä olisi luvanvaraisiin aseisiin sopimaton muistoesine.
  • Asealan elinkeinolupa voitaisiin mielivaltaisesti peruuttaa.
  • Asekeräilijä ei saisi ampua keräilyaseella. Ennen ampumakielto voitiin antaa, nyt se tulisi aina.
  • Yli 10 päivää kestävästä aseen lainaamisesta pitäisi tehdä ilmoitus poliisille.
  • Yli 10 patruunan lippaalla varustettuun itselataavaan kivääriin voisi saada luvan sotilaallisia valmiuksia parantavalla syyllä vain MPK:n todistuksella ja Puolustusvoimien puoltavalla lausunnolla. Lisäksi hakijalla olisi oltava sodan ajan suunniteltu sijoitus.
  • Yli 10 patruunan lippaalla varustettuun itselataavaan kivääriin voisi saada luvan ampumalajin harrastusta varten 2 vuoden harjoittelulla. Todistuksen antaa joko yhdistyksen ampuma-asekouluttaja tai MPK:n ammunnan johtaja.
  • Yhdistyksistä luvan yli 10 patruunan lippaalla varustetun kiväärin sotilaallisia valmiuksia parantavaa koulutusta varten voisi saada vain MPK.

Yhteistyö asealan toimijoiden kesken tärkeää

Metsästäjäliitto on oman lausuntonsa lisäksi myös mukana useamman muun aseisiin liittyvän harrastusjärjestön yhteisessä lausunnossa. Yhteistyö harrastajien, järjestöjen ja kaupallisten toimijoiden välillä on tärkeää harrastuksen tulevaisuuden kannalta.