Metsästäjäliitto kannattaa alueellisesta hirvikannan hallintaa

Elinvoimainen hirvikanta on arvokas asia. Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että maanomistajia kuullaan hirvitiheystavoitteiden asettamisessa. Määrään liittyvä ongelma on aluesidonnainen, ja siksi yleinen hirvikannan leikkaus ei ole järkevää.

Hirvet voivat aiheuttaa mittavia metsätuhoja erityisesti runsaslumisilla talvilaidunalueillaan. Elinkelpoinen, metsästettävä hirvikanta on tärkeä asia, mutta samalla vahinkojen tulee pysyä hallinnassa.

Metsästäjäliiton toiminnanjohtajan Heli Siitarin mukaan nykyinen laki tarjoaa säätelyyn monia mahdollisuuksia: yhteislupa-alueilla metsästystä voidaan ajallisesti ja paikallisesti kohdistaa ongelma-alueisiin.

Hirvieläinten tiheystavoitteet asetetaan alueellisissa riistaneuvostoissa, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Riistaneuvostossa on riistanhoitoyhdistysten edustajien lisäksi edustajat maakuntaliitosta, ELY-keskuksesta, metsäkeskuksesta sekä alueellisesti merkityksellisestä maanomistajajärjestöstä. 

- Hirvikanta on muutakin kuin pelkkä hirvien lukumäärä. Kannan laadulla, kuten naaraiden ja urosten lukumäärän suhteella, on ekologista merkitystä. Sukupuolten lukusuhde vaikuttaa mm. hirven lisääntymiseen. Metsästyksellä kantaa hoidetaan haluttuun suuntaan ottaen huomioon sukupuoli- ja ikäjakauma. Hirvi on tärkeä saaliseläin muunmuassa suurpedoille. Hirvikantaa tulee siis hoitaa kokonaisuutena, Siitari painottaa. 

Metsästäjäliiton tavoitteena on elinvoimaiset riistakannat ja haittojen pitäminen hallinnassa.