Torbjörn Larsson Pohjoismaiden metsästäjäjärjestö NHA:n puheenjohtajaksi

Torbjörn Larsson

"Kansainvälinen yhteistyö on ratkaisevaa Euroopan ainutlaatuisten alueellisten metsästysperinteiden säilyttämisessä ja edistämisessä", NHA:n tuore puheenjohtaja Torbjörn Larsson kommentoi.

"Pohjoismaiden metsästäjäjärjestön on otettava, yhdessä Euroopan muiden metsästysmaiden kanssa, entistäkin proaktiivisempi rooli osoittaakseen laajemmasta näkökulmasta, miten metsästys edistää merkittäviä ympäristö-, luonto- ja yhteiskunnallisia arvoja. Euroopan 7 miljoonan metsästäjän etujen on aina oltava etusijalla, kun tehdään päätöksiä metsästys- ja luonnonvarojen hoidosta. "

Torbjörn Larsson valittiin kolmeksi vuodeksi Pohjoismaiden metsästäjäjärjestön puheenjohtajaksi.