Villisika jakaa mielipiteitä Suomessa

Metsästäjäliitto, liiton Kymen piiri ja maa- ja metsätalousministeriö järjestivät tänään villisikajahdin ja villisikaa koskevan lehdistötilaisuuden. Tapahtumat olivat osa liiton ja ministeriön Villisikaviikonloppua, jonka päätavoitteena on tuoda lisää tietoa villisiasta ja sen metsästyksestä, sillä monin paikoin se on hyvin uusi riistalaji.

Metsästäjäliitto tarjoaa koulutusta metsästäjille

”Villisika on herkullinen lisä Suomen riistalajistoon, mutta haastavana riistalajina sen metsästys vaatii koulutusta”, Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg sanoo. Tämän vuoksi Metsästäjäliitto järjestää tällä hetkellä yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa villisian SRVA-koulutusta. Liitto tuotti tällä viikolla myös tiiviin oppaan villisian metsästyksestä. Lisäksi tulemme myös kuvaamaan opetusmateriaalia saaliin käsittelystä ja näytteenotosta. ”Metsästäjäliiton tavoitteena ei missään nimessä ole hävittää villisikaa Suomesta, vaan haluamme ennen kaikkea lisätä tietoisuutta mielenkiintoisesta riistalajista. Samalla on toki hyvä oppia hallitsemaan kantaa, mikäli afrikkalainen sikarutto joskus saapuu Suomeen.” 

Yhteistyö on voimaa

Afrikkalaista sikaruttoa ei voi sivuuttaa keskusteltaessa villisiasta, sillä kun ensimmäinen tapaus tavataan, niin sianlihan vienti loppuu Suomessa, millä on huomattavia taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi sillä olisi vaikutusta myös metsästykseen. Todennäköisimmin tauti tulee Suomeen ruttoalueilta saapuvien ihmisten mukana, sillä liikenne on hyvin vilkasta. Niin kävi todennäköisesti myös Virossa, mutta maan sisällä se levisi tehokkaasti tiheän sikakannan vuoksi.

Kutsuimme Suomeen Priit Vahtramäen Viron Metsästäjäliitosta, joka kertoi siitä, miten afrikkalainen sikarutto vaikutti virolaiseen metsästykseen:

”Yksikään metsästäjä ei kyennyt ennakoimaan eikä olisi toivonut sitä, että pitäisi haudata kymmenittäin ja sadoittain sikoja, vieläpä terveitä oman metsästysalueen karjuja. Rutto tappoi ensin vanhemmat eläimet. Porsaat pysyivät hengissä jopa kuukauden, mutta koska ne eivät selvinneet omin avuin, lopulta nekin kuolivat.

Metsästäjät eivät tuoneet ruttoa alun perin Eurooppaan, eivätkä ole sitä myöskään levittäneet, mutta metsästäjät ovat sen sijaan olleet etulinjassa sen torjunnassa. Virossa metsästäjät ottivat itse tehtäväkseen hävittää kuolleena löydetyt siat, vaikka työ oli raskasta ja kaikin puolin epämiellyttävää. Myös Suomessa viranomaiset ja muut sidosryhmät kiittävät suomalaisia metsästäjiä erittäin tärkeästä yhteistyöstä taudin ennakoinnissa. Ministeriö kiitteli lehdistötilaisuudessa metsästäjiä myös korvaamattoman arvokkaasta työstä riistakantojen arviointiin tarvittavan materiaalin keräämisessä.

”Monet eivät ymmärrä metsästystä ja metsästäjien on usein vaikea selittää harrastuksen viehätystä, Vahtramäe jatkaa. ”Mutta ”kiitos” afrikkalaisen sikaruton virolainen metsästäjä on noussut hyvin olennaiseen rooliin virolaisessa yhteiskunnassa. Monet ovat tiedostaneet, että metsästäjien aika- ja työpanos sikaruttotilanteessa on ollut huomattava, ensisijaisen tärkeä ja suuren kiitoksen arvoinen.”

On suuri sääli, että erittäin hienon riistaeläimen tietä varjostamaan on osunut näin vakava tauti. Ja toivottavasti siihen kehitetään pian rokote, että päästään keskustelemaan sen yhteydessä mieluummin herkullisista resepteistä ja erilaisista jahtimuodoista.