Oikaisu Jahdin susiuutiseen

Jahti-lehden 1/2018 sivulla 11 on uutinen Metsästäjäliiton edellyttämistä muutoksista susipolitiikkaan. Jutussa sanotaan, että Suomen riistakeskus on hylännyt talvelle 2018 laaditut kaatolupahakemukset. Tilanne on muuttunut, sillä riistakeskus on lehden painoonmenon jälkeen tehnyt myönteisiä poikkeuslupapäätöksiä, ja lisäksi poronhoitoalueelle on myönnetty sudenkaatolupia talven aikana.