Metsästäjäliitto esittää jatkoa YM:n tuelle tärkeään luonnon- ja ympäristönhoitotyöhön

Metsästäjäliitto oli valtiovarainvaliokunnan kuultavana ympäristöministeriön vuoden 2018 yleisavustuksesta. Vuonna 2017 liitolle myönnettiin 50 000 euron yleisavustus valtakunnalliseen ympäristöjärjestötoimintaan. Metsästäjäliitto korostaa metsästäjien vapaaehtoistyön merkitystä luonnon- ja ympäristönhoidolle. Työ jatkuu ja sen merkitys kasvaa, joten avustukselle on valtava tarve myös jatkossa.

Metsästäjäliitossa on käynnissä ampumaratojen ympäristövaikutuksiin ja niiden hallintaan keskittyvä ympäristölupakoulutus. Tavoitteena on tiivistää metsästäjien ja ampumaharrastajien sekä ympäristöviranomaisten yhteistyötä, järkevöittää lupaprosesseja ja tehostaa ratojen ympäristönsuojelua. Koulutus on tähän mennessä tavoittanut ainakin 130 radan edustajat maamme noin 600 radasta, ja koulutuksiin on osallistunut myös ympäristöviranomaisia. Pääosa tämän vuoden avustuksesta käytetään tämän valtakunnallisen hankkeen kuluihin. 

Metsästäjäliitto on mukana monenlaisessa luonnon- ja ympäristönsuojelussa:

  • Liitolla on ollut lukuisia kosteikkohankkeita sekä -projekteja. Tuorein yhteistyökosteikko on Riihimäen Sammalistonsuo (mukana Kekkilä, Vapo, Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys, Riihimäen kaupunki, Taigabird Oy, Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys, Suomen riistakeskus). 
  • Teemme yhteistyötä myös Bird Life Suomi ry:n kanssa vesilintuasioissa. 
  • Metsästäjäliitto kehittää yhteistyötä Metsähallituksen ja riistakeskuksen kanssa Meppe-hankkeessa, jossa metsästäjät hoitavat vieraspetopyyntiä luonnonsuojelualueilla. Mukana ovat myös mm. WWF, Suomen Luonnonsuojeluliitto sekä BirdLife Suomi). 
  • Metsästäjäliitto on ollut piiriensä ja seurojensa kanssa mukana nikkaroimassa satoja tuhansia linnunpönttöjä itsenäisesti ja osana Ylen Miljoona linnunpönttöä -kampanjaa.
  • Pyrimme vahvistamaan lasten ja nuorten luontosuhdetta. Liiton leiri- ja kerhotoimintaa osallistuu vuosittain n. 1 500 nuorta. 
  • Olemme mukana palauttamassa metsäpeuraa takaisin alkuperäisille asuinsijoilleen Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle Metsäpeura-LIFE-hankkeessa. 
  • Toteutimme ympäristöministeriön rahoituksella loppuvuodesta 2015 oppaan kouluissa vierailevien metsästäjien käyttöön, jossa käsitellään mm. riistan elinympäristöjen hoitoa, metsästyksen ympäristövaikutuksia ja kestävän käytön periaatteita.