Vahinkoa aiheuttaviin susiin on puututtava tehokkaammin

Susien aiheuttamat koira- ja tuotantoeläinvahingot ovat herättäneet tänä syksynä jopa aiempaa runsaammin huolta. Ongelma-alueilla monen metsästysmuodon tulevaisuus on myös vaarassa, sillä koirien käyttö alkaa olla mahdotonta. Myös hirvikannan tehokas säätely edellyttää koirametsästyksen turvaamista.

On voitava puuttua ongelmia aiheuttaviin susiin tehokkaammin ja joustavammin jo kansallisella tasolla. Ilman sitä sosiaalinen kestävyys romahtaa. Kansallisesti viranomaisten kädet ovat sidottuja, kun suurpetopolitiikkaa ohjataan tänä päivänä pitkälti EU-tasolta. Kannanhoitosuunnitelmien toimivuus on todistettu esimerkiksi karhun ja ilveksen kohdalla, ja kannanhoidon yksi keskeisistä keinoista on kannanhoidollinen metsästys.

Luotettava kanta-arvio on kaiken perusta

Metsästäjäliitto tekee aktiivisesti töitä paremman suurpetopolitiikan puolesta. Tärkeänä välitavoitteena on mahdollisimman tarkka ja luotettava kannanarvio, mikä vaatii entistä enemmän resursseja ja tiiviimpää yhteistyötä. Viime aikoina olemme rakentaneet uudenlaista yhteistyötä mm. Suomen riistakeskuksen, MMM:n ja Luken kanssa.

Luonnonvarakeskus kehittää kannanarviomenetelmiään kolmivuotisessa pilottiprojektissa. Arvion pohjana ovat edelleen metsästäjien tekemät TASSU-havainnot. Siksi on todella tärkeää kirjata kaikki havainnot järjestelmään. Havaintojen ilmoittaminen TASSU-järjestelmään ja Luken henkilökunnalle edistää myös DNA-näytteiden keruuta, mikä tarkentaa kanta-arviota.

Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus organisoivat talvella susien ulosteiden keräämistä Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa DNA-tutkimusta varten. Riistakeskus kouluttaa keräysvastaavat. Metsästäjäliitto on tiiviisti mukana yhteistyössä tarkemman susikannan selvittämiseksi. Metsästäjäliitto järjestää myös marraskuussa susifoorumin tärkeimpien sidosryhmien kesken.

Tavoitteena on kanta-arvio, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä. Kun saadaan luotettavaa tietoa alueiden susimääristä sekä vahinkoa aiheuttavista yksilöistä, edellytykset puuttua ongelmayksilöihin paranevat.

Susi puhuttaa myös Keski-Euroopassa

Susi herättää tällä hetkellä runsaasti keskustelua myös EU-tasolla. Monissa Keski-Euroopan maissa susikanta on viime vuosina kasvanut huomattavan suureksi, mikä näkyy muun muassa todella mittavina tuotantoeläinvahinkoina. Metsästäjäliitto tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa pyrkimyksenä saada enemmän päätäntävaltaa kansalliselle tasolle.