Hanhet muuttomatkalla – metsästäjän oltava tarkkana

Hanhien muutto on parhaillaan käynnissä. Viimeaikaiset matalapaineet ovat kuitenkin jopa pysähdyttäneet sitä paikoin. Valkoposkihanhia ja tundrahanhia esiintyykin nyt maassamme runsaasti, mikä johtuu itätuulista. Linnun tunnistamisen tärkeys korostuu entisestään, sillä esimerkiksi nuoren tundrahanhen ja metsähanhen erottaminen on haastavaa.

Metsästäjäliitto muistuttaa metsästäjiä vastuusta. Ennen jokaista riistalaukausta on oltava varma saaliiksi tavoiteltavasta lintulajista. Mikäli lintua ei varmuudella tunnista, on jätettävä ampumatta. Tunnistamattomuus ei ole lieventävä asianhaara. Mikäli henkilö syyllistyy rauhoitetun linnun ampumiseen, seuraukset ovat metsästäjälle aina vakavat. Pahimmassa tapauksessa hän menettää tekovälineensä valtiolle ja metsästyskortti perutaan.

AEWA:ssa (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) laaditaan parhaillaan hoitosuunnitelmaa valkoposkihanhelle, ja todennäköistä on, että kannanhallinnassa tarvitaan myös metsästäjien apua lähitulevaisuudessa. Siihen saakka valkoposkihanhi on ja pysyy rauhoitettujen lajien listalla.

Tällä hetkellä Suomessa metsästettäviä riistahanhilajeja ovat kanadanhanhi, merihanhi ja metsähanhi. Metsähanhea saa pitkästä aikaa metsästää 1.10.–30.11. välisenä aikana Suomen kaakkoiskulmalla. Katso tarkat metsästysajat alueineen Suomen riistakeskuksen sivulta.