Metsästys ja kalastus luovat työpaikkoja

Eränkäynti tuo retkeilyalueille työpaikkoja. Metsästyksen ja kalastuksen merkitys Evon ja Ruunaan retkeilyalueille on noin yhdeksän työpaikkaa (htv), kertoo Metsähallituksen selvitys. Ruunaa on suosituin ja Evo toiseksi suosituin eräkohde, kun mukaan lasketaan kaikki Metsähallituksen hoitamat alueet koko maassa. Hallituksen myöntämällä retkeilyalueiden lisärahoituksella on siten suuri merkitys Etelä-Suomen eränkävijöille.

Ruunaalle eräluvat poikivat jopa 6,5 työpaikkaa. Alueelle myydään vuosittain lähes 6 000 kalastuslupaa, mikä on eniten kaikista Metsähallituksen hoitamista 60 vapakalastusalueesta. Myös metsästäjille Ruunaan seutu on erittäin tärkeä: Alueen kahdelle pienriistaa-alueelle myydään joka vuosi noin 2 000 vuorokausilupaa ja myönnetään lisäksi 400 kausilupaa.

Metsästyksen ja kalastuksen merkitys alueen työllisyyteen on huomattava: metsästys tuo paikallisille 2,5 henkilötyövuotta ja kalastuksen neljä henkilötyövuotta. Aluetaloudellinen vaikutus on 700 000 euroa, selviää Metsähallituksen aluetalousselvityksestä.

Evo on Ruunaan jälkeen toiseksi suosituin eräkohde koko maassa. Evon Niemisjärville myydään vuosittain noin 4 400 kalastuslupaa. Evon pienriista-alueelle metsästäjät hankkivat vuosittain 900 vuorokausilupaa. Eräluvat poikivat Evon seudulle toimeentuloa yli kahden henkilötyövuoden verran. Aluetaloudellinen hyöty on noin 300 000 euroa.

Etelä-Suomen retkeilyalueet ovat eränkävijöille erityisen tärkeitä, sillä ne ovat suurelle osalle harrastajia lähimmät eränkäyntimahdollisuudet.

Hallitus esittää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmalle (METSO) 10 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2018, josta 650 000 euroa osoitetaan kansallispuistojen ja retkeilyalueiden varustuksen parantamiseen ja kunnostustöihin.

Asiasta kertoo Metsähallituksen Eräpalvelut. Lue lisää ja katso tunnusluvut täältä