Hirvieläinten vahtimismetsästys alkaa 1.9.

Hirven vahtiminen syyskuun alusta lokakuun toiseen lauantaihin on rajoitettu vain pelloille. Samaan aikaan Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa hirvijahti alkaa normaalilla metsästyksellä.

Vahtimismetsästysvaatimuksesta huolimatta mahdollisen haavoittuneen hirvieläimen saa etsiä koiraa sekä valoa apuna käyttäen.

Hirveä pienemmän sorkkariistan metsästyksessä saa käyttää kivääriä, haulikon täyteistä ja metsästysjousta. Metsästysseuran jäsenen asevalinta on hänen itsensä määrättävissä, ja sitä seura ei voi rajoittaa.

Huomiovaatetuksen käyttö ei ole pakollista rakennelman suojasta tai jousivälinein metsästäessä, mutta metsästyksenjohtaja voi tarkoituksenmukaisesti määrätä turvallisuusperustein toisin. Samoin metsästyksenjohtaja voi antaa määräyksiä, jossa turvallista ampumasektoria ei jää jollekin asetyypille, eikä sitä kyseisessä paikassa tai hetkessä siten voisi käyttää.