Metsästäjäliitto korostaa malttia kyyhkyjahdissa

Sepelkyyhkyn metsästys avaa metsästyskauden 10.8.2017. Sepelkyyhkykannat ovat runsaat ja siitä onkin tullut runsaslukuisin riistasaalis viime vuosina yli 200 000 vuosittaisella saaliilla. Sepelkyyhky on helppo houkutella ruokintapaikoille ja sitä esiintyy paikoin hyvinkin runsaasti herne- ja viljapeltojen läheisyydessä. Sepelkyyhky tekee vuosittain useita poikueita, ja erityisesti näin metsästyskauden alussa osalla linnuista voi olla vielä pesintä kesken. Vastuullinen metsästäjä kohdistaa metsästyksen jo parveutuneihin lintuihin, sillä parvissa on nuoria ja jo pesintänsä lopettaneita yksilöitä. Sen sijaan yksittäiset linnut tulisi jättää rauhaan, sillä todennäköisesti niiden pesintä on vielä kesken. Metsästäjien on myös hyvä kerrata lajintunnistus, sillä sepelkyyhkyn lisäksi Suomessa esiintyy paikoittain uuttukyyhkyä, joka on rauhoitettu. 

Metsästäjäliitto korostaa metsästäjien vastuullisuutta kaikissa toimissaan. Käytä noutavaa koiraa jahdissa, sillä sen käyttö varmistaa saaliin tehokkaan talteenoton myös mahdollisissa haavakkotapauksissa ja peitteisessä maastossa. Vältä metsästystä pystyssä olevan viljapellon läheisyydessä, sillä saaliin löytyminen voi olla epävarmaa. Kerää aina talteen käyttämiesi patruunoiden hylsyt ja siisti passipaikka toimien jälkeen. Vastuullinen metsästäjä ottaa huomioon muut luonnossaliikkujat. Muista myös kohtuullisuus saaliissa, vaikka lintuja tuntuisi olevan alueella runsaastikin.