Noutaja mukaan linnustukseen

Kuvaaja: Heikki Nevalainen

Monen metsästäjän ja noutajaomistajan odottama sorsastuskausi käynnistyy su 20.8. klo 12.00.

Noutajan käyttö sorsastuksessa on suositeltavaa. Noutajan avulla voidaan saada talteen nekin linnut, joita kaksijalkainen ei pysty hakemaan. Myös haavakkotilanteissa noutaja on korvaamaton apua.

Jos sinulla on tarvetta saada noutaja mukaan sorsalle tai sinulla olisi noutaja, muttei sorsastavaa metsästäjää, hyödynnä Suomen Noutajakoirajärjestön Noutajapörssiä. Yhteistyöllä saadaan noutajille niiden rodunomaista toimintaa tositilanteissa sekä metsästäjille apulaisia tehtävään, johon noutajat on jalostettu.

Noutaja on erinomainen apu myös haittalintumetsästyksessä sekä 10.8. alkavassa kyyhkymetsästyksessä. Noutajaa käytetään myös jänisjahdeissa sekä kanalintumetsällä.