Vinkkejä ja ohjeita peijaisten järjestämiseen

Jokaisella metsästysseuralla on omat tapansa järjestää peijaiset. Koska nyt kyseessä on hiukan erilainen tapahtuma, annamme vähän vinkkiä mistä kannattaa aloittaa.

 

Mistä järjestäjät?

 • Ottakaa yhteyttä Metsästäjäliiton piirien toiminnanjohtajiin ja kertokaa halukkuudestanne osallistua tapahtumaan.
 • Ottakaa naapuriseurat mukaan tekemään peijaisia yhdessä, jotta järjestelyvastuu jakaantuu useammalle taholle.

 

Mistä riista peijaisiin?

 • Sopikaa seurojen kesken, minkä seuran hirvi- tai peuraluvista riista kaadetaan ja mikä seura tai porukka sen kaataa. 
 • Voitte myös neuvotella paikallisen riistanhoitoyhdistyksen kanssa, että alueelle tulevista luvista joku varataan peijaisia varten.

 

Mistä kokit ja kalusto?

 • Kauhan varteen löytyy useimmista metsästysseuroista kokeneita riistaruoanlaittajia. Jos esimerkiksi isomman hirvikeittomäärän tekeminen ei ole tuttua, voi apua kysäistä vaikka paikallisilta kotitalouden opettajilta tai laitoskeittiöiden henkilökunnalta. 
 • Keiton lisukkeena voi tarjoilla leipää tai keittää kahvit. Paikallisilta ruoantuottajilta tai ruokakaupoilta voi kysyä sponsorointitukea tarjoilujen rahoittamiseen.
 • Pyytäkää apuja muilta yhdistyksiltä kuten reserviläisiltä, martoilta tai partiolaisilta. Reserviläisillä on usein hyvät suhteet soppatykkeihin, martoilta voisi saada apua ruoanlaittoon tai tarjoiluun ja partiolaiset keksivät oheisohjelmaa ruokailun oheen.

 

Millainen tapahtuma?

 • Tapahtuman pääasia on riistaruoan tarjoaminen kaikelle kansalle. 
 • Ruokailun ohessa seuroilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa, metsästysharrastusta ja järjestää tapahtuman yhteyteen ohjelmaa omien resurssiensa puitteissa.
 • Myös kennelyhdistysten väki kannattaa kutsua paikalle, koska metsästyskoirat kiinnostavat aina.
 • Tehkää yleisötapahtuman järjestämisestä vaadittava ilmoitus poliisille ja tarvittaessa muille tahoille.

 

Millaista viestintää?

 • Metsästäjäliitto antaa apua viestinnässä. Suomen suurimpien peijaisten syksyn mittaan täydentyvän materiaalipankin löydät täältä.
 • Tapahtumasta kannattaa vinkata lehdistölle ja radiolle.
 • Tiedottakaa tapahtumasta myös verkossa esimerkiksi Facebookin kautta.