Metsästystä ei tule kohtuuttomasti rajoittaa valtion merialueilla

Metsästäjäliiton kevätliittokokous otti 20.5. laatimassaan julkilausumassa kantaa Uudellemaalle perusteilla oleviin uusiin luonnonsuojelualueisiin. Luonnonsuojelualueiksi kaavaillaan laajoja kokonaisuuksia Suomenlahdella sekä lukuisia pieniä saaria. Alueita, jotka ovat vuosisatojen ajan olleet tärkeitä merilinnustus- ja hylkeenpyyntikohteita. Yleiset vesialueet ovat monelle eteläsuomalaiselle käytännössä ainoa paikka metsästää. Lisäksi ne tarjoavat ainutlaatuisia elämyksiä myös kauempaa tuleville. Merilinnustus ja hylkeenpyynti ovat lisäksi tärkeä osa suomalaista metsästyskulttuuria.

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla on metsästyslain turvaama oikeus metsästää valtion yleisillä vesialueilla. Nyt tätä yli 300 000 metsästäjää koskettavaa oikeutta halutaan merkittävästi rajoittaa. Metsästäjäliitto pitää rajoituksia kohtuuttomana sekä myös haitallisena alueiden luonnolle.

Vieraspetojen lisääntyminen on uhka linnuille

Vieraspedot, supikoira ja minkki, muodostavat tutkitusti merkittävän uhan luodoilla pesiville linnuille. Merilinnustajat ovat hoitaneet alueensa lintukantaa aktiivisesti pitämällä pienpetokantaa kurissa. Kun harrastuksen edellytykset viedään, on uhkana myös, että pienpetojen pyynti alueelta loppuu. Kestävä metsästys ei vaaranna alueen lintukantaa, mutta pienpetopyynnin loppuminen voi helposti tehdä sen.

Harmaahylkeen metsästys turvaa ammattikalastuksen tulevaisuutta

Valtaosa harmaahyljesaaliista saadaan ulkosaariston luodoilta ja matalikoilta. Hallien pyynti on erittäin tärkeää Suomenlahden ammattikalastuksen turvaamiseksi. Harmaahylkeellä ei ole luontaisia vihollisia, joten metsästys on ainoa keino vaikuttaa kannan kasvuun. Metsästys on myös tärkeää hyljekannan terveydelle, sillä liian tiheä kanta on altis tautiepidemioille, mikä voi vaarantaa koko populaation. Hylkeenmetsästyksellä on myös erittäin pitkät perinteet rannikolla, ja on tärkeää, että tulevat sukupolvet voivat jatkaa pyyntiä.

Metsästys on yhtä tärkeää kuin kalastus

On esitetty, että perustettavilla luonnonsuojelualueilla voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien mukaisesti. Metsästäjäliitto katsoo, että myös metsästyksen jatkuminen olisi turvattava yleisillä vesialueilla. Metsästys ei estä tai häiritse alueiden muuta käyttöä, ja metsästyksen salliminen luonnonsuojelualueella olisi linjassa yleisen eurooppalaisen suojelualuemenettelyn kanssa.