Ampumaratojen säännöt on päivitettävä

Vuonna 2015 tullut ampumaratalaki edellyttää ampumaratoja päivittämään ratasäännöt lain vaatimuksen täyttäviksi. Siirtymäaika on vuoden 2017 loppuun vanhojen ratojen osalta ja myöhemmin perustettavat tekevät säännöt suoraan vaatimusten mukaisiksi. Ohessa Ampumaharrastusfoorumin laatima mallijärjestyssääntö, jossa ratalain vaatimukset on huomioitu. Ampumaratatoimija voi lisätä haluamiaan sääntökohtia mallikohtien lisäksi, sillä malli sisältää vähimmäisvaatimukset.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että ampumaradan sääntöjä ei tule tehdä turhaan toimintaa rajoittavaksi ja metsästyslaukauksen harjoittelu Metsästysammunnan ABC:n hengessä tulee olla mahdollista ja huomioida säännöissä.