Hirvieläinlupien haku sähköistyy

Tulevana keväänä hirvieläinten pyyntiluvat haetaan ensimmäistä kertaa sähköisesti. Suomen riistakeskus uskoo, että nykyaikainen lupahakupalvelu otetaan innostuneesti vastaan.

Riistakeskuksen aluetoimistot käsittelevät vuosittain parituhatta hirvieläinten pyyntilupahakemusta. Sähköinen luvanhaku nopeuttaa lupa-aluekarttojen tulkintaa ja hakemusten käsittelyä. Pyyntilupaa hakevien työ helpottuu, kun lupa-alue määritetään ja hakemuksen tiedot täytetään, tallennetaan ja tarvittaessa päivitetään tietokoneella. Palvelu laskee myös lupa-alueen pinta-alan automaattisesti.

Hirvieläinten sähköisen pyyntilupahakemuksen on oltava perillä viimeistään 2.5. Riistakeskus tekee päätökset 25.7. mennessä.

Hirvieläinten pyyntiluvan voi halutessaan hakea edelleen paperilomakkeella. Paperinen hakemus liitteineen on toimitettava aiemmasta poiketen Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle siten, että se on perillä 2.5. Hakijan on lisäksi toimitettava kopio paperisesta hakemuksesta riistanhoitoyhdistykselle.
Lue lisää Suomen riistakeskuksen sivuilta.