Susikantaa hoidettava suunnitelman mukaisesti

Suden kannanhoitosuunnitelman keskeisiä periaatteita ovat susikannan vahvistaminen elinvoimaiselle tasolle, ihmisen ja suden rinnakkaiselon parantaminen sekä nopea reagointi vahinkoihin. Alkuperäisen tavoitteen mukainen laumojen määrä on jo ylitetty. Tiheän kannan alueilla kolarieläinten jäljitykset ovat kärsineet koiran menettämisriskin noustua merkittävästi. Susikannan kestävä hoito edellyttää myös sitoutumista kannanhoitosuunnitelman muihin tavoitteisiin, riittäviä resursseja ja tapahtuu viranomaisten johdolla laillisin keinoin.

Suden kannanhoito perustuu maa- ja metsätalousministeriön vahvistamaan suunnitelmaan, jota toteutetaan viranomaisten johdolla. Riistahallinto vastaa lupapolitiikasta ja poliisi häiriösusien karkotuksista ja poistoista. Luonnonvarakeskus koostaa tarvittavan tieteellisen tutkimustiedon. Metsästäjät osallistuvat viranomaistahojen tukemiseen kanta-arviointien maastotöissä ja suurriistan virka-aputehtävissä (SRVA). Riistakeskus toimii lupaviranomaisena, ja metsästys toteutetaan lupaehtojen mukaisesti viranomaisten valvonnassa. Kannanhoitosuunnitelman toimeenpano onnistuu vain luottamukseen perustuvalla yhteistyöllä.

Metsästäjäliitto osallistui kannanhoitosuunnitelman valmisteluun ja on siihen sitoutunut. Jäsenemme kantavat suuren vastuun suunnitelman toteutumisesta kanta-arvioinneissa ja SRVA-toiminnassa tekemällään mittavalla vapaaehtoistyöllä. Kenttätyössä ja kannanhoidollisessa metsästyksessä kertyneellä kokemuksella Metsästäjäliitto osallistuu menetelmien kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhteydenpito muihin toimijoihin on lähes päivittäistä. Metsästäjien edunvalvojana tuomme jäsentemme näkemykset susipolitiikkaan.

Kannanhoitosuunnitelman keskeisinä periaatteina ovat susikannan vahvistaminen elinvoimaiselle tasolle, keinojen löytäminen ihmisen ja suden rinnakkaiselon parantamiseksi sekä reagointi -todennäköisiin tai toteutuneisiin vahinkoihin. Alkuperäisen tavoitteen mukainen laumojen määrä on jo ylitetty. Tiheän kannan alueilla koira-avusteiset kolarieläinten jäljitykset eli SRVA-tehtävät ovat kärsineet koiran menettämisriskin noustua merkittävästi. Metsästäjäliitto osallistuu tilannetta koskeviin neuvotteluihin.

Metsästäjäliitto edellyttää, että kaikki osapuolet sitoutuvat kannanhoitosuunnitelmaan. Susikannan kestävä hoito edellyttää aktiivisia toimia, riittäviä resursseja ja onnistuu parhaiten kansallisella yhteistyöllä, joka perustuu vahvistettuun suunnitelmaan ja tapahtuu viranomaisten johdolla laillisin keinoin.

Susipolitiikka nostattaa helposti tunteita. Mielipiteitä esitetään suden puolesta ja vastaan. On valitettavaa, että kansalaiskeskustelussa on esiintynyt ajoittain syyttelyä ja asiattomuuksiakin. Yksittäisen henkilön mielipide, vaikka kyseessä olisi metsästäjä, ei ole Metsästäjäliiton virallinen kannanotto.

Metsästäjäliitto ei lietso susivihaa.

Tuomas Hallenberg                                               
puheenjohtaja  

Ilkka Mäkelä
varapuheenjohtaja

Panu Hiidenmies
toiminnanjohtaja