Afrikkalainen sikarutto torjuttava ja villisikakanta saatava hallintaan

Villisikojen kantama afrikkalainen sikarutto on levinnyt Virossa ja Venäjällä. MTK ja Suomen Metsästäjäliitto pitävät huolestuttavana Suomen villisikakannan kasvua nykyisessä tauti- ja maataloustilanteessa.

Villisikakannan tiheydellä on suora vaikutus sikaruton etenemiseen. Jos sikarutto leviäisi Suomeen, sillä olisi erittäin vahingolliset vaikutukset sikataloudelle ja elintarvikeketjulle. Lisäksi villisika tunnetaan merkittävänä maataloustuhojen aiheuttajana alueilla, joilla sikakanta on kasvanut tiheäksi.

– Metsästyksen lisäämisestä huolimatta tuoreimpien kanta-arvioiden mukaan villisikakanta on edelleen kasvussa. Nyt on tehtävä kaikki, mitä tehtävissä on metsästyksen tehostamiseksi, toteaa MTK:n riistapolitiikkaryhmän puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Lainsäädäntöön on tehty metsästystä tehostavat muutokset, joista tärkeimpiä ovat kiinteän valon käytön salliminen ja rauhoitusaikojen poistaminen rajauksin.

Myös maanomistajien ja metsästysseurojen on tärkeää poistaa villisikajahdin esteitä huolehtimalla mahdollisimman kattavista villisian metsästysoikeuksista metsästysseuroille sekä tukemalla seurojen keskinäistä yhteistyötä jahdin onnistumiseksi. Yhteistyön ohella seurat voivat helpottaa jahtia vähentämällä omaa sääntelyä villisian kohdalla jäsentensä ja vieraslupien suhteen.

Kannan seurannan parantamiseksi on tärkeää, että villisikahavainnoista ja -saaliista ilmoitetaan Oma riista -palveluun. Lisäksi suojelualueilla metsästystä tulee harkita kannanhallinnan varmistamiseksi.

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg suosittaa aktiivista pyyntipaineen ylläpitämistä lain laatijan määrittämissä puitteissa.

– Toiminnassa tarvitaan hyvää seurojen välistä yhteistyötä. Metsästysalueiden vuokrasopimukset on luonnollisesti oltava kunnossa ja maanomistajilla on merkittävä rooli toiminnan mahdollistajana, Hallenberg tähdentää.

Villisika on haasteellinen metsästettävä. Julkisuudessa on keskusteltu myös kaatopalkkion lanseeraamisesta. MTK ja Metsästäjäliitto pitävät avausta villisian kaatopalkkiosta kannan puolittamistavoitteen edistämiseksi myönteisenä asiana. Järjestöjen mielestä mahdollinen palkkio olisi syytä maksaa metsästysseuroille eikä yksittäisille metsästäjille.

Lisätietoja:
Mikko Tiirola, puheenjohtaja, MTK:n riistapolitiikkaryhmä, 044 538 4280
Tuomas Hallenberg, puheenjohtaja, Suomen Metsästäjäliitto, 040 528 6069