Ilmastonmuutos vaikuttaa myös riistakantoihin

Tänään julkistettuun Luonnonvarakeskuksen Sopeutumisen tila 2017 -raporttiin on listattu sopeutumiskeinot maa-, metsä-, kala-, riista- ja porotalouden toimialoille. Raportti painottaa, että osa muutoksista on väistämättömiä, ja niihin on hyvä sopeutua ennakkoon.

Sää- ja ilmastoriskeihin varauduttava

Raportin kirjoittamista johtaneen Luken tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainion mukaan ilmastonmuutokseen sopeutumista tutkitaan maailmalla aktiivisesti, mutta Suomi ei voi jäädä odottamaan malleja muualta. Pohjoinen ilmasto muuttuu nopeimmin, ja vaikutukset näkyvät jo metsien kasvussa.

Metsien kasvun ennakoidaan kiihtyvän lämpenevässä ilmastossa, ja metsätalouden sopeutumistoimet ovat raportissa avainasemassa. Tärkeimmiksi toimenpidesuosituksiksi on nostettu sekametsän osuuden kasvattaminen ja kansainvälisen taimikaupan lopettaminen, jotta puun tuholaisten ja vieraslajien leviäminen ja niiden aiheuttama laajamittainen tuho voidaan estää.

Voimakkaat vaikutukset riistakantoihin

Erikoistutkija Pekka Helle esitteli tiedotustilaisuudessa riistatalouden toimintasuositukset. Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen riistakantoihin monin tavoin. Lajisto köyhtyy etelässä ja levittäytyy maan pohjoisosiin. Esimerkiksi metsäkauris, valkohäntäpeura, rusakko, villikani ja villisika hyötyvät vähälumisesta talvesta. Sulat vesistöt voivat myös mahdollistaa vesilintujen talvehtimisen Suomessa. Mutta esimerkiksi metsäjänis ja metsäkanalinnut kärsivät lumen puutteesta. Metsäkanalinnuilla myös liian varhainen kevät suhteessa kylmään ja märkään alkukesään vaikuttaa lisääntymiseen. Uusien lajien vallatessa alaa alkuperäislajit kuten naali joutuvat ahtaalle. Taudit ja loiset tulevat runsastumaan. Norjassa on jo todettu hirvieläinten näivetystautia ja Virossa afrikkalaista sikaruttoa.

Toimenpidesuosituksena Luke esittää riistakantojen seurannan kehittämistä ja metsästyksen säätelyn mukauttamista muuttuviin oloihin. Lumijälkilaskenta käy lumen vähyyden vuoksi hankalaksi, eikä korvaavaa järjestelmää vielä ole. Metsästyksen säätelyn pitää mukautua kantojen muutoksiin. Metsästyksellä voidaan ohjata kantojen kehitystä haluttuun suuntaan. On oleellista panostaa myös elinympäristöjen hoitoon ja ennallistamiseen.