EU:n parlamentti äänesti asedirektiivin kompromissiesityksen puolesta


Parlamentissa äänestettiin tänään 14.3. asedirektiivin kohtalosta. Komission, Neuvoston ja Parlamentin kesken väännetty kompromissiesitys hyväksyttiin. Seuraavaksi asia menee Neuvoston hyväksyntään, jonka jälkeen Suomella on 15 kuukautta aikaa saattaa kansallinen aselainsäädäntö vastaamaan direktiivin vaatimuksia.

Muutoksia on siis luvassa, mutta direktiivin vaikutus aseharrastajiin riippuu hyvin pitkälti siitä, miten sitä tullaan Suomessa tulkitsemaan. Erikoisimmat esitykset saatiin metsästys- ja ampumaharrastusjärjestöjen aktiivisen lobbauksen ansiosta siivottua jo EU-tasolla, ja Suomen aselainsäädäntö on Euroopan tasolla varsin tiukka, joten monet esitetyistä muutoksista ovat täällä jo voimassa. Seuraavaksi edunvalvonnassa on ensisijaisen tärkeää keskittyä kansalliseen päätöksentekoon.