WWF:n lihaopas suosittelee lautaselle riistaa

WWF julkaisi ensimmäistä kertaa Suomessa Lihaoppaan, jossa arvioidaan lihojen ympäristövaikutuksia. Kestävästi pyydetty riista on WWF:n mukaan oiva vaihtoehto, kun haluaa syödä ympäristön kannalta parempaa lihaa.

Ruoka on ympäristön kannalta yksityisen kuluttajan merkittävin päivittäinen valinta. Ilmastonmuutoksen, Itämeren ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on ratkaisevaa, kuinka paljon ja minkälaista lihaa syömme.

Riistalle vihreää valoa

Ruoka-aineiden tuotannon vaikutusta ympäristöön voidaan mitata monilla mittareilla. Ympäristön kannalta tärkeimpiä ovat luonnon monimuotoisuus-, ilmasto- ja vesistövaikutukset sekä torjunta-aineiden käyttö. Oppaassa lihat on merkitty liikennevaloista tutuin värein. Punainen kertoo, millä tuotteilla on suurimmat haitalliset ympäristövaikutukset. Keltaisella merkittyjä kannattaa ostaa harkiten ja vihreitä kuluttaa kohtuudella. Kestävästi pyydetylle riistalle näytettiin oppaassa vihreää valoa.

Oppaassa arvioitiin kotimaisista hirvieläimistä hirvi, metsäkauris ja valkohäntäpeura. Hirvieläinten osuus riistasta on kilomäärällisesti merkittävin, ja niiden kannat kestävät nykyisen metsästyksen hyvin. Riistaa ei kuitenkaan riitä kestävästi pyydettynä kattamaan koko Suomen tämänhetkistä lihankulutusta. Siksi opas suosittelee myös kasvisten ja kestävästi pyydetyn kalan kulutuksen lisäämistä. Tarhattua riistaa ei arvioitu.