Susikanta on vahva metsästyksestä huolimatta

Kannanhoidollisen metsästyksen väitetään romahduttaneen susikannan. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuorein arvio osoittaa, että näin ei ole suinkaan käynyt. Lisääntyneet pihakäynnit ja vahingot kertovat, että kanta jatkaa kasvuaan metsästyksestä huolimatta.

Susilaumojen määrä on tuntuvasti suurempi kuin lokakuussa arvioitiin

Petoyhdyshenkilöiden havainnot osoittivat, että Luken lokakuinen 23–28 lauman arvio ei pitänyt lähellekään paikkaansa, kuten Metsästäjäliitto lausunnossaan ennakoi. Nyt siihen tuli virallistakin varmennusta, sillä joulukuun arviossa Luke ilmoitti laumamääräksi 32–38. Tämäkin on hyvin varovainen arvio, sillä esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Metsästäjäliitto ja riistakeskuksen aluetoimisto päätyivät laskennoissaan 19 laumaan, mutta Luken arvioon niistä päätyi vain 14.

Koirien käyttö on tihentymäalueilla lähes mahdotonta. Yhteiskunnallisesti tärkeät toimet, kuten hirvikannan säätely ja suurriistavirka-apu vaativat toimivia koiria, joita voi kouluttaa ilman jatkuvaa hengenvaaraa.

Metsästäjäliitto paheksuu, ettei joulukuun kanta-arviota toimitettu lausunnonantajien käyttöön, vaikka se päiväyksen mukaan valmistui jo ennen määräpäivää. Liitto paheksuu myös sitä, ettei arviosta ole tiedotettu juuri lainkaan, eikä sitä löydy Luken tai maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Sulan maan arviosta tulee luopua

Kun lokakuun arvio julkistettiin, mediassa alkoi voimakas metsästäjien syyttely. Kannanhoidollisen metsästyksen todettiin epäonnistuneen ja laumojen hajonneen, vaikka Lukenkin mukaan laumoja on vaikea varmentaa ilman lunta. Metsästäjäliitto vaatii, että tästä tilannetta vääristävästä arviosta luovutaan.

Metsästäjäliitto esittää suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 75 sutta

Metsästäjäliiton mukaan kannanhoidollinen kokeilu oli onnistunut, ja metsästystä tulee ehdottomasti jatkaa. Ja nyt kun kanta-arvio nousi reilusti, sen tulee näkyä lupamäärissä.

Susikannan kehitys sekä koira- ja kotieläinvahingot antavat selkeän viitteen, että lähtökohta suurimmaksi sallituksi saalismääräksi olisi 75 yksilöä esitetyn 40 sijaan. Luke on todennut, että susikannasta voi poistua (luonnollinen poistuma huomioiden) 30 prosenttia kestävyyttä vaarantamatta. Tarpeen mukaan tulee olla mahdollista poistaa kokonainen ongelmalauma tai yksittäinen ongelmasusi.