Tuliasedirektiivin kiristämisestä äänestetään kesäkuussa

Pariisin terrori-iskuista lisää vauhtia saanut EU:n tuliasedirektiivin kiristämishalu on yhä vallalla komissiossa. Metsästäjäliitto on koko prosessin ajan aktiivisesti vastustanut kohtuuttomia kiristyksiä, joista ei ole terrorismin torjunnan kannalta hyötyä.

Olemme olleet tiiviisti yhteydessä ministeriöihin, kansanedustajiin ja euroedustajiin. Lisäksi olemme olleet useaan otteeseen Brysselissä esittelemässä Metsästäjäliiton kantaa asiaan – niin itsenäisesti kuin eurooppalaisten ja pohjoismaisten metsästysjärjestöjen kanssa.

Positiivista on, että moni euroedustaja on alkanut lobbauksen ansiosta pitää komission vaatimuksia kohtuuttomina. Euroedustajien näkemyksiä kuultiin viimeksi 1.3. Brysselissä järjestetyssä konferenssissa. Eli kaikki vaatimukset tuskin menevät sellaisenaan läpi. Jollain tasolla kiristyksiä on todennäköisesti kuitenkin luvassa, sillä monissa EU-maissa on Suomea tiukempi aselainsäädäntö ja yleinen ilmapiiri suurimmissa jäsenmaissa on iskujen jälkeen asekielteisempi. Pyrimme kuitenkin kaikin keinoin siihen, ettei kiristyksiä tulisi tai niiden vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet suomalaisten metsästäjien ja urjheiluampujien kannalta.

Alla Metsästäjäliiton esittämiä kannanottoja komission vaatimuksiin:-

Äänenvaimentimia ei tule muuttaa luvanvaraiseksi

Vaimennin ei ole aseen varsinainen osa, kuten komissio esittää. Sitä ei tarvita aseen toimintaan, vaan meluongelmien ja kuulovaurioiden ehkäisyyn. Luvanvaraisena se vaatisi sarjanumeroinnin ja lupakäsittelyn, joka lisäisi byrokratiaa huomattavasti. Suomen nykykäytäntö on riittävä, eli jos on aselupa, on myös lupa hankkia vaimennin.

Kaikkia aseen osia ei tarvitse numeroida – ei varsinkaan takautuvasti

Kaikkien aseen oleellisten osien yhtenäinen sarjanumerointi on kohtuuton vaatimus, etenkin jos se vaaditaan takautuvasti. Uustuotannossa siirtymäajan jälkeen se olisi edes jotenkin toteutettavissa, mutta takautuvasti se olisi kallista ja moninkertaistaisi byrokratian.

Aseen omistamisen ikärajaa ei tule nostaa 18 vuoteen

Ase on ampumaharrastajalle henkilökohtainen työkalu, joka on mitoiltaan ja ominaisuuksiltaan valittu vastaamaan harrastajan tarvetta ja fyysisiä mittoja. Erityisen tärkeää omille mitoille säädetty ase on nuorille metsästäjille ja kilpa-ampujille.

Yhtenäisistä lääketieteellisistä testeistä on enemmän haittaa kuin hyötyä

Testivaatimuksesta tulee luopua, koska se on kallista, eikä siitä ole käytännön hyötyä. Toimivampaa on jatkuva seuranta, jolloin negatiiviset muutokset elämäntilanteessa sekä yhteiskuntaan sopimaton käytös paljastavat tarpeen tarkastella aseenomistuksenkin sopivuutta.

Etämyynnin tulee olla sallittua myös yksityiskaupassa

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ei ole ongelmaa etämyynnin kanssa, koska kaikki ruutiaseet ovat luvanvaraisia, joten ostajalla, myyjällä ja poliisilla on dokumentit omistajan vaihtumisesta. Ostajan soveltuvuus on arvioitu luvanmyöntöprosessissa etukäteen. Tämä menettelytapa voitaisiin kopioida direktiiviin koskematta etämyyntiin. Erityisen tärkeää etämyynti on harvaan asutuilla seuduilla.

Lupia ei tule muuttaa määräaikaisiksi

Metsästäjäliitto vastustaa määräaikaista luvittamista koski se sitten kaikkia aseita tai ainoastaan itselataavia aseita. Lupien kestosta tulisi voida päättää kansallisesti. Toistaiseksi voimassa oleva lupa on ainoa järkevä luvanmyöntötapa vakiintuneilla harrastajilla.

Aseiden säilytyksestä tulee voida päättää kansallisesti

Suomessa on juuri saatu kovan työn tuloksena voimaan uudistetut säilytyspykälät. Suomen tilaa kovempia vaatimuksia ei tule hyväksyä, se aiheuttaisi kalliita muutoksia monessa maassa. Jos turvakaappipakko kuitenkin tulee, se ei saa olla EN-14450 S1-standardia tiukempi.

Itselataavia aseita ei saa kategorisesti kieltää

Komissio on ehdottanut B7-kategorian aseiden kieltämistä. Tämä käsittää heidän mukaansa sarjatuliaseista itselataaviksi muunnetut ja sotilasaseita muistuttavat itselataavat aseet. Komissio on julkaissut myös listan, joka heidän mielestään määrittelee sotilasasetta muistuttavat aseet. Lista on kuitenkin laadittu niin, että kieltoon voi mennä helposti myös muita itselataavia aseita.

Kielloille ei ole perustetta, sillä terrori-iskut tehtiin laittomilla sotilasaseilla, ei luvanvaraisilla metsästys- tai urheiluaseilla. On toki esitetty poikkeusehdotus reserviläisille, mutta siinä mainitaan, että ”puolustus- tai reserviluvalla” olevalla aseella ei saisi tehdä mitään muuta. Eli aseella ei saisi esimerkiksi kilpailla tai metsästää. Ei ole hyväksyttävää rajata käyttöä näin merkittävästi. Reserviläisillä on lisäksi omat kilpamuotonsa kyseisille aseille.

Lippaiden saantia ei tule kohtuuttomasti rajoittaa

On ehdotettu muun muassa yli 10 patruunan lippaiden kieltämistä tai luvanvaraistamista. Asia voitaisiin toteuttaa Suomen vaimentimien mallin mukaisesti. Aseluvan haltija saa ostaa ja pitää hallussaan aseeseen sopivia pitkiä lippaita.

Direktiivin kohtalosta äänestetään Euroopan parlamentissa kesäkuussa. Metsästäjäliitto jatkaa lobbausta niin kotimaassa kuin EU-tasollakin. Mikäli annatte itse palautetta euroedustajille ja ministeriöille, on syytä pysyä asialinjalla.