Riistan suojelu ja siirtoistutukset

Riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin kohdistettuja hankehakemuksia tuli kolme kappaletta. Tähän varattuja rahoja haettiin suoraan 3 390 euron edestä. Lisäksi metsäpeurahankkeelle avustus jaettiin siirtoistutusten ja riistanhoidon kesken. Liittohallitus päätti näin myöntää varoja hankkeille yhteensä 9 390 euroa.

Tavinsalmen metsästäjät, Merihanhen siirtoistutushanke

Tavoitteena on siirtoistuttaa vuoden 2016 aikana 60 kappaletta merihanhia sisämaahan. Aiemmin projektissa istutettujen merihanhien ensimmäiset paluumuutosta peräisin olleet pesinnät toteutuivat kesällä 2015 Maaningalla.

Hanke toimii pioneeriprojektina merihanhen siirtoistutuksille, joilla toivotaan saatavan pysyvä pesivä merihanhikanta sisämaahan. Siirtoistutusprojektin ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, onko mahdollista siirtoistuttaa merihanhia sisämaahan. Toinen vaihe on aloittaa yhteistyö muiden vastaavien projektien kanssa, ja toimia opastavana ja kouluttavana organisaationa muille siirtoistutusprojekteille.

Metsäpeura Life -hanke

Metsäpeuran palautusistutushanke uusille palautusalueille. Lahjoitusvaroin tuetaan totutustarhojen ylläpitoon osallistuvia seuroja. Hanketta tuetaan sekä riistanhoitoon että siirtoistutuksiin annetuista varoista.