Nuorisotoiminta

Salo-Kytät Ry – Kaluston hankinta seuran nuorisotoimintaa varten

Metsästysseura Salo-Kytät Ry hankkii materiaaleja ja kalustoa nuorisotoiminnan järjestämiseen. Avustus käytetään riistakameroiden, linnunpönttökameran, riistasiementen sekä nuolukivien hankintaan. Hankitun kaluston avulla seuran on tarkoitus edistää toiminta-alueensa nuorten harrastusmahdollisuuksia, opettaa nuoria ja luoda yhteys alueen kouluun.

Riistakamerat annetaan seuran metsästävien nuorten käyttöön mm. pienpetojen metsästystä ja riistantarkkailua varten. Nuoret saavat itse suunnitella kameroiden käytön. Nuolukivet ja linnunpönttökamera viedään maastoon yhdessä koululaisten kanssa. Tavoitteena on, että lapset pääsevät seuraamaan työn tuloksia koulussa riista- ja pönttökameran kautta. Näin seura pääsee luomaan yhteyden paikalliseen kouluun ja saavat mahdollisuuden tutustuttaa lapsia seuran toimintaan ja metsästykseen.

Rautavaaran erämiehet - nuorten ampumaharrastuksen tukeminen ja kehittäminen

Hankkeen puitteissa järjestetään paikkakuntalaisille 10-16- vuotiaille nuorille mahdollisuus ammunnan harrastamiseen. Harjoituksia pidetään viikoittain ja ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneilla. Avustuksella hankitaan materiaaleja ja patruunoita nuorten käyttöön.

Kuusankosken Riistamiehet ry - Nuorten seuratoiminnan eräpolku

Hankkeen myötä pyritään luomaan jatkuvuutta perinteiselle metsästysseuratoiminnalle ja harrastusmahdollisuuksia nuorille. Seura tarjoaa kahdellekymmenelle nuorelle seuran nuorisojäsenenä mahdollisuuden tutustua riistanhoitotyöhön, riistalaskentaan ja erilaisiin metsästysmuotoihin käytännössä. Tämän lisäksi nuoret saavat seuratoiminnan koulutusta ja tilaisuuden soveltaa päätöksentekoa myös käytännössä omassa toimikunnassaan. Myönnetyllä avustuksella hankitaan materiaaleja ja kalustoa nuorten käyttöön.

 

Hankehakemuksia käsiteltiin kuusi kappaletta. Haettu yhteissumma oli 69 864 euroa. Avustusta myönnettiin kolmelle hankkeelle yhteensä 41 814 euroa.

Vieremän eränkävijät Ry, Kymppi koulussa :) -hanke

Hankkeen avulla hankitaan turvallisen metsästysammunnan harjoitteluun soveltuva Hunting1-simulaattori. Sitä käyttävät paikallisen yläkoulun erätaidon valinnaisaineen oppilaat, lukiolaiset ja simulaattori tulee myös kaikkien kunnan metsästysseurojen harjoittaman nuorisotyön käyttöön.

Laitteisto tulee Vieremän Eränkävijöiden hallintaan ja se aiotaan sijoittaa koulun tiloihin, jossa myös iltakäyttö on mahdollista. Laitteisto on siirrettävä, joten sitä voidaan lainata koulujen loma-aikoina sekä viikonloppuisin metsästysseurojen tapahtumiin. Mikäli tapahtumaan osallistuu koululaisia tai opiskelijoita (todennettava), veloitusta käytöstä/lainasta ei peritä. Muussa tapauksessa veloitus peritään ja tulot ohjattaisiin lyhentämättömänä nuorisotoimintaan.

SML Pohjois-Savon piiri, Nuorisotoiminnan kehittäminen 2015–2016

Hankkeen avulla Pohjois-Savon piiri toteuttaa seuraavia toimintoja: liiton jäsenkyselyyn pohjautuva tiedotustilaisuus nuorisotoiminnasta kiinnostuneille, nuorten ampumaharrastuksen tukeminen sekä piirin toteuttamat koululaispäivät.

Tiedotustilaisuudessa käydään läpi liiton nuorisotoiminnan tarjontaa painottuen piirissä jo kokeiltuihin koululaispäiviin, eräkerhotoimintaan ja MiniMetso-leiriin. Piirissä järjestetään kaksi nuorille ilmaista abc-ampumapäivää, ilma-asepäivä vuodenvaihteessa ja haulikkopäivä keväällä.

Koululaispäivinä liiton toimijat vierailevat kouluilla eri puolella Pohjois-Savoa riistarastien merkeissä. Vierailuille osallistuu myös paikallisia metsästäjiä, jotta he voisivat jatkossa järjestää ko. päiviä omatoimisesti koulun kanssa.

Suomen Metsästäjäliitto, Nuorisotyöryhmä, Nuorisotoiminnan kehittämishanke 2015–2018

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteina on helpottaa nuorten pääsemistä mukaan metsästysharrastuksen pariin, lisätä nuorten osallistumista, osaamista ja mielenkiintoa harrastuksen parissa toimimiseen sekä kehittää nuorisotoimintaa ja luoda sille jatkuvuutta.

Toimenpiteitä ovat nuorille suunnatun valtakunnallisen MegaMetso-suurleirin konseptin luominen ja ensimmäisen leirin järjestäminen, valtakunnallisen nuorisotoiminnan organisaation luominen sekä SML:n nuorisojäsenyyden lanseeraaminen. Lisäksi hankkeen puitteissa tuotetaan opetusmateriaalia tukemaan muita toimenpiteitä.