Suden kannanhoidollinen metsästys alkaa lauantaina 23.1.

Riistakeskus on myöntänyt kannanhoidolliseen susijahtiin yhteensä 46 lupaa. Suomen susikanta on kasvussa ja jahdille on näin ollen hyvät perusteet. Tosin Metsästäjäliiton mielestä lupia olisi pitänyt myöntää 70–80. Metsästäjäliitto on työskennellyt vuosia, jotta kannanhoidollinen metsästys toteutuisi. Viime vuonna osa luvista jäi käyttämättä valitusten vuoksi. Toivomme, että tänä vuonna jahti toteutuisi ilman häiriöitä.

Pyynti voi alkaa huomenna varmuudella Pohjois-Hämeessä, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Oulun alueella, Kainuussa ja Uudellamaalla. Muilta alueilta ei ole vielä uutisen kirjoitushetkellä saatu hallinto-oikeuden ratkaisuja. Jos ratkaisuja ei tule tänään, niin pyynti saa alkaa huomenna myös muualla.

Metsästäjäliitto toivoo, että kaikki metsästäjät tarkkailisivat näinä päivinä suurpetojen jälkiä ja ilmoittaisivat havaintonsa suurpetoyhdyshenkilöille. Luke tekee tätä vuotta koskevan suden kanta-arvion helmikuussa. Jotta kaikki sudet saataisiin laskelmaan mukaan, on tärkeää ilmoittaa kaikki jälkihavainnot.

Suurpetojen metsästysluvat perustuvat kanta-arvioihin. Mitä tarkemmin petokannat saadaan laskettua, sitä järkevämmässä suhteessa viranomaiset lupia myöntävät. On jokaisen metsästysseuran etu, että kaikki havainnot saadaan kirjattua.