Susikannan koosta annetaan julkisuudessa vanhentunutta tietoa

Mediassa kerrotaan Suomen tämänhetkiseksi susikannan kooksi 220–245 yksilöä. Metsästäjäliitto huomauttaa, että luku on jo vuoden vanha, ja uusi virallinen arvio annetaan vasta helmikuussa. Vuoden kuluessa susikannan koossa voi kuitenkin tapahtua merkittäviä muutoksia. Tästä syystä Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut, että 30 prosentin vuotuisella poistumalla kanta ei pienene. Suomessa on Luken tämän hetkisen arvion mukaan 34–38 susilaumaa, joiden saamat pennut eivät näy tässä arviossa. Keskimäärin lisääntyvään laumaan syntyy 3–6 pentua, mutta susi voi saada yli kymmenenkin poikasta, joten luontainen poikaskuolleisuus huomioidenkin kanta on voinut kasvaa varsin reippaasti.

Lisäksi lauma-arvio on varsin varovainen, koska susien jälkihavainnointi oli loppuvuodesta haastavaa erittäin huonon lumitilanteen vuoksi. Lumen tultua jälkiä on havainnoitu runsaasti, erityisesti Itä-Suomessa, mutta myös muualla. Susimäärän kasvuun viittaa myös pihavierailujen lisääntyminen. Riistavahinkorekisterin mukaan esimerkiksi Pohjois-Savossa pihavierailuja oli 29 vuonna 2013 ja 42 vuonna 2014. Vuonna 2015 vierailuja kirjattiin 99 kappaletta – eli yli kolminkertainen määrä kahden vuoden takaiseen ja yli kaksinkertainen vuoden takaiseen. Tämä viittaa vahvasti myös siihen, että suden ihmisarkuus on vähentynyt. Susi on erämaiden asukki, eikä se kuulu pihapiiriin.

Lisäksi lisääntyneet koira- ja tuotantoeläinvahingot sekä susien levittäytyminen alueille, joissa niitä ei ole pitkiin aikoihin tavattu, viittaavat vahvasti siihen, että kanta on kasvanut, monilla alueilla todella voimakkaasti. Koirakokeita on jouduttu peruuttamaan, koulukyytejä lisäämään, ja metsästysharrastus on monin paikoin vaikeutunut kohtuuttomasti.

Metsästäjäliitto yhtyy sudenhoitosuunnitelmassa esitettyyn ajatukseen, että elinvoimaisen susikannan ylläpitämiseen riittää 25 lisääntyvää paria. Tällä hetkellä susikanta on liian suuri, mikä näkyy monilla alueilla sosiaalisen kestävyyden romahtamisena. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että kannanhoidollinen metsästys pääsee toteutumaan keskeytyksettä, ja että sitä jatketaan tulevina vuosina, ja että lupamäärää kasvatetaan tihentymäalueilla.