Anna palautetta asedirektiivin kiristyksestä

Vielä on aikaa antaa palautetta komissiolle EU:n ajamasta asedirektiivin kiristyksestä. Kysely sulkeutuu 1.2.2016. Kaikkien metsästäjien ja ammunnan harrastajien panosta tarvitaan.

Löydät kyselyn täältä. Valitse oikeasta yläkulmasta kieleksi suomi, niin voit vastata suomeksi.

Alla Metsästäjäliiton kannanotto asiaan. Voitte tarvittaessa hyödyntää sitä omin sanoin palautteessanne.

Metsästäjäliitto katsoo, ettei direktiiviä tulisi avata, vaan turvallisuusuhkiin tulee vastata kansallisella lainsäädännöllä. Jos direktiivi kuitenkin avataan, toimenpiteillä ei saa vaikeuttaa laillista metsästystä ja muuta aseharrastusta.

Asedirektiivi on väärä työkalu terrorismin vastustamisessa

Metsästäjäliitto kannattaa toimintaa järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi. Euroopan ongelmana ovat laittomat aseet, joita viime sotien seurauksena on tullut laajasti pimeille markkinoille. Metsästäjien, urheiluampujien ja reserviläisten aseet ovat laillisia ja rekisteröityjä, eikä niillä ole mitään tekemistä terrorismiuhan kanssa.

Monet ehdotuksista liian tulkinnanvaraisia

Esitys on useilta kohdin epäselvä ja jättää monia asioita avoimeksi. Esimerkiksi esitys liian suuren patruunakapasiteetin omaavien itselataavien aseiden rajoittamisesta ei kerro, onko tarkoitus kieltää lippaat vai aseet? Myös kysymykset terveystarkastuksista, aselupien määräaikaisuudesta ja alle 18-vuotiaiden henkilöiden oikeudesta metsästää ja ampua ovat epäselviä.

Lisäksi ehdotuksiin sisällytetään jatkuvasti uusia tavoitteita, kuten käteisen käytön kieltäminen ostettaessa patruunoita ja aseita, patruunoiden parempi jäljitettävyys ja joidenkin kaliipereiden kielto. Näillä kaikilla on suuri merkitys laillisille harrastuksille, mutta kytkentä laittomaan toimintaan on olematon.

Laillisten sarjatuliaseiden saanti on erittäin tiukasti valvottua

Sarjatuliaseita ei käytetä metsästyksessä, mutta Metsästäjäliitto katsoo luvallisen keräilyn ja mahdollisten muiden luvallisten hallussapitosyiden olevan tärkeät säilyttää. Metsästäjäliitto haluaa kiinnittää huomion luvattomiin aseisiin. Laillisten aseiden valvonta on jo valmiiksi erittäin tiukkaa.

Itselataavia aseita käytetään metsästyksessä, urheilussa ja reserviläistoiminnassa

Itselataava ase auttaa nopeaan hallittuun toiseen laukaukseen esimerkiksi haavakkotilanteessa. Myös suurpetojen metsästyksessä nopea toinen laukaus on joissain tilanteissa tarpeen jopa metsästäjän oman turvallisuuden kannalta. Itselataavia aseita käytetään myös monissa urheiluammunnan muodoissa sekä reserviläistoiminnassa. Terroristit puolestaan ovat käyttäneet laittomia täysautomaattisia sotilasaseita, joihin laillisten aseiden rajoituksella ei ole vaikutusta.

Aseiden nettikaupan kielto ei vaikuta laittomaan kauppaan

Metsästäjäliitto ei hyväksy etäkaupan kieltoa ja yksityishenkilöiden välistä aseiden tai niiden osien myynnin kieltämistä. Luvallisessa verkko- ja postimyynnissä ei ole ongelmaa, kun tunnistautuminen ja osto-oikeus voidaan todentaa. Tärkeämpää on saada laillinen ja laiton myynti eroteltua toisistaan ja kohdistettua valvontatoimet laittomaan kauppaan.

Deaktivointisäännöt on yhtenäistettävä Suomen tasolle

Suomessa tämän päivän säännöillä deaktivoidun aseen saattaminen toimintakuntoiseksi vaatii samat taidot, kuin aseen valmistaminen. Siksi Suomen sääntöjä ei tulisi tiukentaa. Yhtenäistäminen on kuitenkin tarpeen Euroopan tasolla.

Äänenvaimennin ei ole terroristin työväline

Vaimennin on ennen kaikkea ampujan ja metsästyskoiran kuulonsuojaamisväline sekä apu ampumaratojen meluongelmiin. Siten vaimentimen käyttöä tulisi ennemminkin edistää. Vaimennin leikkaa ampujalle vahingollisimmasta äänipiikistä noin 30 % pois. Vaimennetunkin kiväärin melu on edelleen sen verran kova, että ampumaradoilla suositellaan kuulon lisäsuojaamista.

Jälkikäteen tehdyt merkinnät voivat pilata aseen

Merkinnät uusiin aseisiin voidaan toteuttaa valmistajien toimesta kohtuullisesti, mutta jälkikäteen tehty merkintä pilaa aseen pintakäsittelyn altistaen sen ruostumiselle. Siten erityisesti yksityisen maahantuonnin ja jo käytössä olevien aseiden kohdalla tulee voida tehdä poikkeuksia.

Lääketieteellinen testi ei aja asiaansa

Esitys lääketieteellisestä testistä on epämääräinen eikä sitä ole perusteltu. Suomessa on ollut psykologinen testi käytössä muutaman vuoden, ja sen on todettu haaskaavan liikaa resursseja tuloksiin nähden. Testi ollaan korvaamassa haastattelulla ja taustojen laajemmalla tarkistuksella.

Lupien määräaikaistaminen kuormittaisi liikaa lupaviranomaisia

EU on ehdottanut 5 vuoden hallussapitolupia, mikä kuormittaisi lupaviranomaisia kohtuuttomasti. Tällä hetkelläkin ylimääräisestä byrokratiasta pyritään Suomessa eroon. Aseen omistaja on käytöksensä puolesta jatkuvassa tarkkailussa, joten lupien määräaikaistamiselle ei ole perustetta. Aseluvat tulisi jatkossakin myöntää ensisijaisesti toistaiseksi voimassaolevina.

Nuorten harrastustoimintaa ei tule rajoittaa

Ikäkysymystä ei tule ottaa direktiivin säädeltäväksi, vaan jättää kansalliseen päätäntään. Metsästäjäliitto katsoo, että alle 18-vuotiaat metsästäjät ja urheiluampujat tarvitsevat oman, heille sopivan aseen omistuksen huoltajien suostumuksella. Kiellolla aktiivisten metsästäjien ja huippu-urheiluun tähtäävien ampujien kehitys estyy.