Nuorisovakuutus alle 29-vuotiaille

Metsästäjäliiton nuorisovakuutus koskee Suomessa vakinaisesti asuvia alle 29-vuotiaita. Se on voimassa Metsästäjäliiton, sen piirien ja jäsenseurojen järjestämien nuorisotapahtumien sekä lapsille- ja nuorille suunnatun harrastetoiminnan sekä niihin liittyvien välittömien matkojen aikana.

Korvauksen ylärajat

 • Hoitokulut tapaturmaa kohti enintään 8 500 euroa (omavastuu 0 euroa)
 • Korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta 45 000 euroa
 • Korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 2 500 euroa

Korvattavat vahinkotapahtumat

Vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Vakuutusehtojen rajoituksia

Hoitokulukorvausta ei makseta esimerkiksi:

 • fysikaalisesta tai siihen rinnastettavasta muusta hoidosta, lukuun ottamatta tapaturmavamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeistä, lääkärin määräämää enintään 10 kerran hoitojaksoa
 • kuntoutuksesta tai terapiasta
 • pysyvistä lääkinnällisistä apuvälineistä
 • matka- tai yöpymiskustannuksista, huoltajan, omaisen työansionmenetyksestä, päivähoidosta, kotihoito- tai kodinhoitokustannuksista tai näihin verrattavista muista välillisistä kustannuksista
 • vakuutetulla olleen vian, vamman tai sairauden aiheuttamista vahinkotapahtumista
 • mikäli tapaturma korvataan liikennevakuutuslain nojalla tai sitä on pidettävä tapaturmavakuutuslain mukaisena työtapaturmana

Vakuutetulla voi olla jokin sairaus tai vika, joka vaikuttaa vamman syntymiseen tai paranemiseen. Korvaustilanteessa joudutaan silloin arvioimaan, mikä osuus hoitokuluista on vakuutuksesta korvattavan tapaturman aiheuttamaa ja mikä ei-korvattavaan sairauden tai vian hoitoa.

Tämä seloste ei ole täydellinen selvitys tapaturmavakuutuksen korvauksista ja rajoituksista.

Korvauksen hakeminen

Hae korvausta soittamalla numeroon 010 514 2243 tai Ifin verkkosivuilla. Vakuutuksen numero on SP1307958.

Kysy lisää

 • Vakuutuspalvelutiimi, puh. 010 514 2242
 • Korvauspalvelutiimi, puh. 010 514 2243
 • If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Yritysten henkilökorvaukset, PL 2026, 20025 IF.