Ilmainen seuratoiminnan vastuuvakuutus jäsenseuroille

Metsästäjäliitto on kehittänyt If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa metsästysseuratoiminnan vastuuvakuutuksen. Se on ilmainen jäsenetu liiton jäsenseuroille.

Vakuutuksen luonne ja sen korvauspiiri

Vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvauslakiin perustuvan korvausvastuun, johon jäsenseura saattaa joutua aiheuttaessaan vahinkoa seuran ulkopuoliselle. Korvattavia vahinkoja ovat henkilö- ja esinevahingot.

Korvauksen enimmäismäärä yhtä vahinkoa kohden on 504 564 euroa. Seuran omavastuu on 200 euroa jokaisessa vahingossa.

Vahingon tulee olla aiheutunut:

 • seuran toimintasuunnitelmaan perustuvasta tai vuosikokouksen, johtokunnan tai jaoston päätöksellä seuran nimissä tapahtuvasta toiminnasta
 • seuraan kuulumattomalle taholle

Seuratoiminnan vastuuvakuutus ei kata:

 • yksittäisille jäsenille omissa nimissään harrastaessa sattuneita vahinkoja
 • seuralle tai sen jäsenille itselleen aiheutettuja vahinkoja

Vahinkoesimerkkejä

Esimerkki 1. Talkoiden ohikulkijat

Metsästäjäliiton jäsenseura X oli ottanut paikalliselta tieviranomaiselta tehtäväkseen kylänsä tievarsien raivaamisen, joka liittyi ampumasektorin raivaukseen. Savotan yhteydessä sovittu ja siihen tarvittava liikenteenohjaus petti. Autoilija joutui väistämään ojaan raivaajia ja heidän kaatamiaan joutopuita. Auto vaurioitui, kuski onneksi ei. Autossa ei ollut ns. kaskovakuutusta.

Seura todettiin syylliseksi turmaan. Seuratoiminnan vastuuvakuutus korvasi auton korjauksen, ja seura X maksoi 200 euron omavastuun.

Esimerkki 2. Seuran jahtivieraat

Jäsenseura X kutsui hirvenmetsästykseen naapuriseuransa puheenjohtaja Y:n. Kun puheenjohtaja Y kiipesi hänelle osoitettuun torniin, se kaatui metsästäjineen. Tornin runkotolpat olivat lahonneet. Puheenjohtaja Y:ltä katkesi käsi ja hänen kivääristään tukki ja kiikari.

Y:llä ei ollut tapaturmavakuutusta eikä kotivakuutusta kiväärilleen. Seuratoiminnan vastuuvakuutus korvasi vahingot 200 euron omavastuulla vähennettynä.

Esimerkki 3. Kilpailujen osanottajat

Hirvenhiihtokilpailua edeltäneen yön sää oli muuttanut ladun pari laskua hengenvaarallisiksi. Asiaa ei aamulla huomattu, ja laskut jäivät vaille varoitusmerkkejä ja/tai muita hidastimia. Ensimmäiset hiihtäjät kaatuivat ja saivat vakavia henkilövahinkoja. Kilpailut keskeytettiin turvallisuusperustein.

Seuralle syntyi korvausvelvollisuus, ja vastuuvakuutus korvasi vahingot omavastuu vähennettynä.

Esimerkki 4. Seuran jäsenten koirat eivät kuulu korvauksen piiriin

Seuran jäsenten, Villen ja Kallen koirat pääsivät hirvikaadolla tappelutilanteeseen. Kallen koira sai pahimmat puremavammat ja joutui ommeltavaksi naapuripaikkakunnan eläinklinikalle, minkä jälkeen sille määrättiin kallis lääkitys ja sairauslomaa. Korvausta haettiin seuratoiminnan vastuuvakuutuksesta.

Kyseessä ei ollut sivulliselle aiheutunut vahinko eikä se seuran yksityisten jäsenten välisenä asiana kuulunut seuratoiminnan vastuuvakuutuksen eikä sen korvauksen piiriin.

Esimerkki 5. Vakuutus koskee vain liiton jäseniksi ilmoitettuja

Seura X:ssä on 212 jäsentä, mutta se on ilmoittanut Metsästäjäliiton jäseniksi vain 12 aktiivikilpailijaa. Talkoissa syntyi merkittävä, mutta korvattava vastuuvahinko. Vahinkoselvittelyssä ilmeni ristiriita todellisen ja liittoon ilmoitetun jäsenmäärän välillä. Epäsuhta jäsenmäärissä osoittautui tietoiseksi kustannussäästäväisyydeksi.

Vahinko korvattiin seuratoiminnan vastuuvakuutuksesta todellisen ja liittoon ilmoitetun jäsenmäärän suhteessa omavastuulla vähennettynä.

Toiminta vahinkotilanteessa

 1. Säilytä malttisi ja toimintakykysi.
 2. Pelasta ensin ihmiset, sitten vasta omaisuus
 3. Estä lisävahingot, varoita ja varjele.
 4. Hoida hälytykset. Tee tarvittavat ilmoitukset tapauksesta riippuen poliisille, palokunnalle, jne.
 5. Opasta pelastushenkilöstöä.
 6. Kerro tapaus seurasi johdolle, mikäli se on tapahtunut seuran toiminnoissa ja/tai sen nimissä.
 7. Ota yhteys Ifin korvauspalveluun puh. 010 514 3646:
  • Kerro, että kyseessä on Metsästäjäliiton seuratoiminnan vastuuvakuutuksella käsiteltävä vahinko. Vakuutusnumero SP1307958.
  • Pyydä täytettäväksi vahinkoilmoitus ja anna kaikki tiedot tapahtumasta.
  • Tee vahinkoilmoitus Metsästäjäliiton ja seurasi nimissä. Liitä siihen seurasi yhteystiedot ja nimenkirjoittajan allekirjoitus.
  • Nopeuta asian käsittelyä hankkimalla vahinkoilmoituksen liitteeksi piirisi toiminnanjohtajan todistus seurasi kuulumisesta Metsästäjäliittoon.
  • Varaudu selvityttämään mahdollinen oma korvausvelvollisuutesi syntyminen yksityishenkilönä tapahtumaan ja henkilökohtaisten vastuuvakuutustesi osuus vahinkojen korvaamisessa.

Vahinkoilmoituksen saavuttua If:

 • Selvittää seuran puolesta vahingon korvattavuuden ja tarvittaessa sen määrän.
 • Opastaa vahingon kärsinyttä lisävahinkojen torjumisessa ja vahingon seuraamusten kuntoon saattamisessa.
 • Opastaa vahinkoasian hoitamisessa (vahingon mahd. lisätiedot, asiapaperit jne.).
 • Korvaa vahingon (omavastuulla vähennettynä) vahingon kärsineelle.
 • Ellei vahinko ole korvattava, IF lähettää perustellun kielteisen korvauspäätöksen kirjallisena.
 • Lähettää korvauspäätöksen kirjallisena vahingon kärsineelle ja vakuutetulle metsästysseuralle.

Vastuuvakuutukseen liittyviin kysymyksiin saat vastaukset If Vahinkovakuutuksen numerosta 010 514 3646. Muut yhteystiedot löydät yhtiön kotisivuilta.