Lahjoita ja turvaa metsästyksen tulevaisuus

Lahjoita ja turvaa metsästyksen tulevaisuus

Lapset metsällä koiran kanssa
Metsästäjäliiton rahankeräyksen kautta voit tukea haluamiasi kohteita tai toimintaa.

Riistanhoito

Suomalaiseen metsästykseen on aina kuulunut tärkeänä osana riistan hyväksi tehtävä työ. Lahjoittamalla voit tukea liiton riistanhoitotyötä.

Riistanhoito on yksi metsästysharrastuksen tärkeistä osa-alueista. Sen avulla parannetaan riistakantojen elinolosuhteita ja varmistetaan myös metsästysmahdollisuuksien jatkuminen tai paraneminen.  

Suomalaisilla metsästäjillä on pitkät perinteet metsästysalueidensa riistanhoidossa. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat riistan ruokinta, riistanhoitopeltojen perustaminen sekä pienpetojen pyynti. Riistanhoidon painopisteeksi on vakiintunut myös elinympäristöihin vaikuttaminen, koska oikeanlaiset elinalueet tarjoavat eläimistölle sekä suojaa että ravintoa. Myös valikoiva metsästys on yleistynyt riistanhoidon välineenä.

Riistanhoitoon lahjoitetuilla varoilla voidaan hankkia esimerkiksi metsästysseurojen sekä nuorten käyttöön pienpetopyyntilaitteita tai muita välineitä, tuottaa tutkimustietoa ja järjestää laadukasta riistanhoidon koulutusta.

 

Metsästysammunta ja ampumaradat

Harjoittelu mahdollistaa tarkat riistalaukaukset. Metsästysammuntaan ja ampumaratoihin kohdennetulla lahjoituksella voit tukea ampumakoulutuksen ja -ratojen kehittämistä.

Metsästäjätutkinnossa ei ole pakollisena käytännön ampumakoulutusta ja kokeneetkin metsästäjät hyötyvät säännöllisestä harjoittelusta. Harjoittelumahdollisuudet ovat siksi ensiarvoisen tärkeitä metsästäjille, joilta odotetaan turvallista aseen käsittelyä ja tarkkoja ja eettisiä riistalaukauksia. 

Lahjoituksen avulla voit tukea metsästäjien ampumataidon ylläpitoon ja kohentamiseen tähtäävää toimintaa. Lahjoitusten avulla voidaan turvata riittävän kattavan ja tarkoituksenmukaisen ampumarataverkoston olemassaolo Suomessa ja järjestää erilaista koulutustarjontaa, kuten ABC-koulutuksia.

 

Riistaeläinten suojelu ja siirtoistutus

Tähän kohteeseen lahjoitettujen rahojen avulla voidaan ohjata tiettyjen riistalajien lajien suojelutyöhön ja siirtoistutusten toteuttamiseen.

Esimerkiksi metsäpeura on harvalukuinen riistaeläin, joka aikoinaan on ollut tärkeä riistaeläin Suomessa. Laji hävisi aikoinaan liiallisen pyynnin seurauksena, mutta kanta on runsastunut siirtoistutusten ja rajoitetun metsästyksen ansiosta.

Lahjoitusten avulla voidaan myöntää varoja vaikkapa metsäpeurakampanjan järjestämiseen tai merihanhien siirtoistutusten tukemiseen. Lahjoitusten avulla voidaan jatkaa myös tutkimusta, jossa seurataan GPS-lähettimillä varustettuja merihanhia.

 

Nuorisotyö

Lasten ja nuorten kosketuspinta metsästykseen ja metsästysseuroihin on vähentynyt ja nuoret tarvitsevat uusia reittejä päästäkseen tutustumaan metsästykseen. Lahjoittamalla voit edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa metsästystä. 

Metsästysharrastus ja eränkäynti ovat perinteisesti siirtyneet sukupolvelta toiselle. Niinpä opit ja harrastusmahdollisuudet ovat löytyneet läheltä. Kaupungistumisen myötä nuorten yhteys metsästykseen on vähentynyt. Lisäksi on paljon nuoria, joilla ei ole metsästäviä lähisukulaisia. On tärkeää kertoa metsästyksestä myös lapsille ja nuorille, jotka eivät metsästä. Luomalla positiivisen kuvan harrastuksestamme varmistamme sen hyväksyttävyyden myös tulevaisuudessa.

Metsästäjäliitossa nuorisotoimintaa eli leiri- ja kerhotoimintaa järjestävät piirit ja niiden jäsenseurat, eli paikalliset metsästäjät. Toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Siitä huolimatta toiminta vaatii resursseja. Leirien lisäksi Metsästäjäliiton piirit ja jäsenseurat järjestävät paljon muutakin toimintaa, kuten kouluvierailuja, ammuntakoulutusta ja erilaisia teemapäiviä. Metsästäjäliiton tapahtumissa nuoret pääsevät tutustumaan metsästykseen, eränkäyntiin ja riistanhoitoon turvallisesti samanhenkisessä seurassa. Kaiken kaikkiaan liiton nuorisotoimintaan osallistuu vuosittain yli 2 000 lasta ja nuorta.

Rahankeräyslupa:
A/2019/269, 21.03.2019
1.7.2019-31.12.2021

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaska
Jaska Salonen
yhteyspäällikkö
+358 40 561 5076