Metsästäjäliiton aluekouluttajat

 

 

Aluekouluttajat toimivat piirien tukena ja apuna. Heidän tehtävänään on tehdä koulutustyötä piirien koulutustoimintaa tukien, kiinteässä yhteistyössä piirien kanssa. He saavat suoriteperusteista korvausta pidetyistä koulutuksista sekä kilometrikorvausta, olematta kuitenkaan Metsästäjäliittoon kiinteässä työsuhteessa.

Aluekouluttajat järjestävät koulutuksia vapaaehtoisille piirikouluttajille ja alueensa metsästysseuroille. He tuottavat koulutusmateriaalia Metsästäjäliiton keskustoimiston ohjauksessa ja verkostoituvat alueidensa vapaaehtoisten kouluttajien kanssa.

Länsi-Suomen alue

Rauli Helin
Eura
Puh: 0400 727 649
rauli.helin@metsastajaliitto.fi

Itä-Suomen alue

Veli-Matti Pekkarinen
Mikkeli
Puh: 045 148 8560
veli-matti.pekkarinen@metsastajaliitto.fi

Pohjoinen alue

Toni Kumpuvaara
Temmes
Puh: 040 581 5326
kumpuvaara@gmail.com
toni.kumpuvaara@metsastajaliitto.fi

Svenskspråkiga områden

Hans Wickman
Övermark
Puh: 050 340 7089
botnia.plant@tawi.fi
hans.wickman@metsastajaliitto.fi