Liittohallitus toteuttaa liittokokouksen päätöksiä

Liittohallitus hoitaa liiton omaisuutta, päättää palkattavasta henkilökunnasta sekä ohjaa ja tukee piirihallitusten toimintaa. Se nimeää jäsenet toimikuntiin, joiden tehtävä on valmistella asioita. Tämän lisäksi hallitus voi nimetä erilaisia valiokuntia ja työryhmiä.

Liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen jäsentä. Jäsenille valitaan kuusi varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Liittohallituksen valitsee liittokokous, johon kaikki Metsästäjäliiton piirit lähettävät edustajansa.

Katso liittohallituksen yhteystiedot täältä.