Liitto ja sen jäsenet

Metsästäjäliiton jäseniä ovat piirit, piireihin kuuluvat metsästysseurat jäsenineen sekä piirien henkilöjäsenet. Toimintaa johdetaan Riihimäen keskustoimistosta.

Liittokokouksessa tehdään tärkeimmät päätökset

Korkein päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva liittokokous. Kukin piiri saa lähettää sinne kaksi edustajaa, joiden äänimäärä perustuu piirin jäsenmäärään. Liittokokouksessa hyväksytään talousarvio ja toimintakertomus sekä tulevan vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma. Liittokokous myös nimeää liittohallituksen.

Liittohallitus toteuttaa liittokokouksen päätöksiä

Liittohallitus hoitaa liiton omaisuutta, päättää palkattavasta henkilökunnasta sekä tukee piirihallitusten toimintaa. Siihen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen jäsentä sekä heidän varajäsenensä.

Piirit huolehtivat paikallistason toiminnasta

Metsästäjäliitolla on 16 piiriä, joiden toiminta-alue kattaa koko maan Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Piirit ovat liiton toimintaperiaatteisiin sitoutuneita itsenäisiä, rekisteröityjä organisaatioita. Kussakin piirissä on toiminnanjohtaja ja piirihallitus.