Asesanastoa

Hylsy: Metallinen, yleensä messinkinen ”kuori”, joka liittää toisiinsa patruunan muut komponentit. Hylsyn ulkomuoto vaihtelee patruuna- ja kaliiperikohtaisesti.

Kaliiperi: pituusmittayksikkö, jolla ilmoitetaan ampuma-aseen piipun sisähalkaisija. Euroopassa mitta ilmoitetaan millimetrinä ja sen osina, Yhdysvalloissa tuuman kymmenys-, sadas- ja tuhannesosina.

Lipas: aseessa oleva, sen rakenteesta irrotettavissa oleva kotelo, johon patruunat ladataan.

Luoti: patruunan osa, joka asetta laukaistessa ruutikaasun paineen työntämänä lentää aseen piipusta kohti valittua maalia. Luodin tehtävä metsästyksessä on saada aikaan riistaeläimen nopea kuolema, ja eettisesti onnistunut riistalaukaus. Suuremmalle riistalle käytetään osumasta aukeavaa puolivaippaluotia. Pienriistaa ammutaan yleensä kokovaippaluodilla, joka rikkoo saalista puolivaippaluotia vähemmän.

Makasiini: aseen rakenteessa kiinteänä oleva tila, johon patruunat ladataan.

Nalli: Patruunan osa, joka aseen iskurin sytyttämänä muodostaa alkuliekin, joka sytyttää patruunassa olevan ruudin.

Patruuna: metsästysaseen ampumatarvike, joka koostuu neljästä pääkomponentista: luoti, ruuti, hylsy ja nalli.

Patruunapesä: aseen piipun takaosaan koneistettu tila, johon patruuna asetta ladattaessa työntyy.

Rihlaus: aseen piipun sisäpinnalla oleva, kierre, jonka tehtävänä on antaa ammukselle tai luodille sen vakauttamiseen tarvittava pyörimisliike. Rihlaus muodostuu rihlapalkeista, joita on tyypillisesti 4–6 kpl oikealle kiertyvänä.

Ruuti: Patruunan sisällä oleva kontrolloidusti palava aine, jonka aseen laukaisutapahtumassa muodostama kaasupaine työntää luodin ulos aseen piipusta.

Sileäpiippuinen ase: asetyyppi, yleensä haulikko, jonka piipussa ei ole ammukselle tai luodille pyörimisliikkeen antavaa rihlausta. Tällaisen asetyypin tarkkuus on rihlattuun verrattuna heikompi.