Kaikki Suomessa myytävät haulikkotyypit soveltuvat metsästykseen

Haulikko on haulipatruunaa ampuva lyhyen kantaman ja nopeiden tilanteiden metsästysase, jonka maksimiampumaetäisyys on noin 35 m. Tyypillinen metsästyskohde on pienriista, eli vesi- ja kanalinnut, jänis ja turkiseläimet sekä sorkkaeläimistä metsäkauris. Myös valkohäntäpeuraa metsästetään haulikolla jonkin verran, mutta silloin on käytettävä tarkoitukseen soveltuvaa ammustyyppiä, eli niin sanottua haulikon täyteistä, joka on lyijyluoti. Täyteisellä ladattua haulikkoa käytetään myös suurehkojen haavoittuneiden eläimien lopetuksessa suurriistavirka-aputehtävissä.

Markkinoilla on useita haulikkotyyppejä, jotka poikkeavat toisistaan ulkonäöltään ja toimintaperiaatteiltaan. Kaikki Suomessa myytävät haulikkotyypit ovat käyttökelpoisia metsästyksessä. Lue lisää haulikon valinnasta.

Päällekkäispiippuinen haulikko


Kuva: Sako

Tässä auki taittamalla virittyvässä haulikossa on kaksi päällekkäin asennettua piippua. Piiput voidaan laukaista erikseen ampujan haluamassa järjestyksessä. Päällekkäispiippuinen haulikko on Suomessa yleisin metsästyskäytössä. Aseen ampumaominaisuudet ovat hyvät ja rekyylinhallinta helpompaa kuin esimerkiksi rinnakkaispiippuisessa haulikossa.

Itselataava haulikko


Kuva: Sako

Tämä yksipiipuinen, makasiinilla varustettu haulikko virittyy ammutun patruunan energialla ja lataa uuden patruunan valmiiksi seuraavaa laukausta varten. Aseen kapasiteetti on rajoitettava pääsääntöisesti niin, että makasiiniin/lippaaseen mahtuu 2 patruunaa ja piipussa saa lisäksi olla patruuna, eli (2+1). Joillekin lajeille laki sallii ladata vastaavasti 3+1 patruunaa. Eri riistalajien patruunarajoitukset löydät metsästysasetuksesta (16 §). Itselataava haulikko on suosittu mm. vesilinnustuksessa ja soveltuu hieman pehmeämmän rekyylin vuoksi kevytrakenteiselle metsästäjälle.

Pumppuhaulikko


Kuva: Sako

Tämä yksipiippuinen asetyyppi ladataan nimensä mukaisesti ”pumppaamalla” aseen etutukista, jolloin aseen mekanismi syöttää uuden patruunan piippuun. Makasiiniin voidaan ladata tyypillisesti 3–5 patruunaa. Pumppuhaulikkoa käytetään meillä pääasiassa vesilinnustuksessa edullisemman hankintahinnan ja usein synteettisen tukin takia. Aseessa ei ole patruunakapasiteettirajoituksia.

Rinnakkaispiippuinen haulikko


Kuva: Sako

Taittuvapiippuinen auki taittamalla tai muuten käsin viritettävä haulikko, jossa piiput ovat vaakatasossa rinnakkain. Piiput voidaan laukaista erikseen ampujan haluamassa järjestyksessä. Rinnakkaispiippuinen on klassinen haulikkomalli, jota käytetään meillä erityisesti kanalinnustuksessa sen perinteikkään ulkonäön ja keveyden vuoksi.

Yksipiippuinen, taitettava haulikko

Tämä on yhdellä piipulla varustettu, auki taittamalla tai muuten käsin viritettävä, edullinen haulikkotyyppi. Aseeseen voidaan ladata kerrallaan vain yksi haulikonpatruuna, minkä vuoksi se on nykyisin vähemmän käytetty ja vähitellen käytöstä poistuva asetyyppi.