Riistanhoitoon tukea

Riistanhoito on yksi metsästysharrastuksen tärkeistä sektoreista. Sen avulla parannetaan riistakantojen elinolosuhteita ja varmistetaan myös metsästysmahdollisuuksien jatkuminen tai paraneminen. Riistanhoitotyö tehdään metsästysseuroissa, jossa tietojen ja tapojen välittyminen on tärkeää. Seurojen ja yksityisten jäsenten riistanhoitokokemuksia liitto julkaisee jäsenlehdessään tiedoksi muille metsästäjille.

 

Riistanhoidon painopiste on muutamissa vuosikymmenissä muuttunut riistaa ravintonaan käyttävien eläinlajien hävittämisestä talviruokintakeskeiseksi ja laajamittaisemmaksi elinympäristöjen hoidoksi, tarjoavathan oikeanlaiset elinalueet eläimistölle sekä suojaa että ravintoa. Myös valikoiva metsästys on yleistynyt riistanhoidon välineenä ja vahinkoeläinkantojen kurissapitäminen sekä ruokintatoimenpiteet ovat edelleen tärkeitä riistanhoidon tapoja.

 

Riistanhoitoon lahjoitetuilla varoilla voidaan hankkia esimerkiksi metsästysseurojen sekä nuorten käyttöön pienpetopyyntilaitteita tai muita välineitä, tuottaa tutkimustietoa ja järjestää laadukasta riistanhoidon koulutusta.

 

Riistanhoitoon voit lahjoittaa myös suoraan merkitsemällä viitteeksi 4064.


Rahankeräystilit ovat:

Danske Bank FI80 8029 9710 0126 68
Osuuspankki FI91 5396 0220 1929 50
Nordea FI34 1829 3000 0091 01