Haahka

Paino: koiras 2 200–2 500 g, naaras 1 200–1 700 g
Levinneisyys: Koko rannikkoseutu
Lisääntyminen: 3–6 munaa
Pyyntiajat: katso riistakeskuksen sivuilta
Saalismäärät: katso RKTL:n sivuilta

Haahka (Somateria mollissima) on rannikkoseutujemme tunnetuimpia merilintuja. Voimakasrakenteinen, pyylevännäköinen haahka kiilamaisine nokkineen on sopeutunut karuihin meriolosuhteisiin. Se hyödyntää monipuolisesti meren tarjoamaa ravintoa, kuten simpukoita, sammakkoeläimiä ja pikkukaloja.

Lisääntyminen

Haahkat saapuvat rannikoillemme ensimmäisten sulien aikaan huhtikuussa, jolloin ne kerääntyvät valtaviksi parviksi.

Haahkanaaras on sopeutunut pohjoisiin merioloihin. Se munii vain muutaman suuren, kylmää kestävän munan. Naaras poistuu pesältään vain munintojen välissä ja peittelee munat lämpimillä untuvillaan. Hautoessaan naaras ei syö ja käy vain öisin juomassa. Kuukauden paaston aikana se saa energiaa keräämistään rasvavarannoista.Pesintä on ainoita maalla vietettyjä aikoja.  Sosiaalisena lintuna haahka pesii ryhmissä. Noin puolelle haahkanaaraille on muodostunut erikoinen ”lastentarhakäyttäytyminen”, jossa useampi naaras hoitaa yhdessä poikueitaan.

Haahka on pohjoisen pallonpuoliskon yleisimpiä merilintuja ja elää yleisenä kaikkialla maamme rannikoilla. Viime vuosikymmeninä kanta on kääntynyt huomattavaan laskuun. Tämä johtuu poikasten joukkokuolemista, joita tietyt virusepidemiat aiheuttavat. Toisinaan lähes kaikki poikaset menehtyvät.

Metsästys

Haahka on aina ollut monipuolinen luonnonvara. Suuresta linnusta saa paljon lihaa. Koiraan paino voi kohota 2,5 kiloon, ja naaraskin painaa lähes kaksi kiloa. Arvokkaita untuvia on myös kerätty pesistä runsaasti. Myös munia on aiemmin poimittu, vaikka se on voinut olla linnuille melko tuhoisaa. Haahkanaaras ei muni tilalle uusia.

Haahkan metsästys poikkeaa muitten vesilintujen pyynnistä. Haahkakoiraita eli kalkkaita pyydetään jo kesäkuun alusta, kun naaraiden pyyntiä harjoitetaan vain syksyllä. Kalkasjahti perustuu koiraiden jo kesällä tapahtuvaan muuttoon ja epätasaiseen sukupuolijakaumaan. Koiraita voi olla viidennes naaraita enemmän. Se ei häiritse pesintää, sillä koiraat elelevät siinä vaiheessa jo erillään naaraista.

Kaukaisilla ulkoluodoilla tapahtuva haahkan metsästys poikkeaa muutoinkin sisävesien sorsastuksesta. Pyynti vaatii hyvän veneen ja taitoa liikkua merellä.  Veneily avoimilla merialueilla ei ole riskitöntä, sillä sää muuttuu ulkomerellä nopeasti. Luodoilla tapahtuvan kyttäysmetsästyksen apuna käytetään usein piilokojua ja houkutuskuvia.