Villisika

Paino: 80–230 kg
Levinneisyys: Koko Suomi harvakseltaan poronhoitoalueen rajalta etelään
Lisääntyminen: 2–6 (12) poikasta
Pyyntiajat: katso riistakeskuksen sivuilta
Saalismäärät: katso RKTL:n sivuilta

Villisika (Sus scrofa) levisi Suomeen 1970-luvulla ilmeisesti Karjalan kautta. Muutamia oli tosin tavattu aiemminkin. Nykyään villisikoja on lähinnä Etelä ja Keski-Suomessa. Koko maan kanta on kenties 1 0001 300 yksilöä.

1980-luvulta lähtien Suomeen on perustettu myös runsaasti villisikatarhoja, mutta tarhattujen eläinten vapauttaminen luontoon on kielletty. Osa tarhattavista villisioista ei myöskään ole puhdasta luonnonkantaa, vaan villisian ja kesysian risteytyksiä.

Lisääntyminen ja elintavat

Villisika voi pariutua lähes milloin tahansa, mutta tavallisesti se parittelee loppuvuodesta ja synnyttää keväällä. Ensimmäisessä pahnueessa on tavallisesti muutama porsas, mutta kokeneemmilla synnyttäjillä voi olla 5–6, joskus jopa yli 10 porsasta.

Pienissä laumoissa elävä villisika lähtee ravinnonhakuun hämärän tultua. Mieluisinta elinympäristöä ovat pehmeät ja runsaasti ravintoa sisältävät lehtomaat. Suomessa on vähän lehtoa, joten sika valitsee usein taimikkoisia lehtimetsiä tai kuusikoita sekä muita reheviä metsiä.

Kaikkiruokaisina villisiat tonkivat mielellään juureksia ja muita kasvikunnan tuotteita. Tällöin ne voivat aiheuttaa mittavia tuhoja jo yhdessä yössä. Villisiat aiheuttavat merkittäviä satovahinkoja esimerkiksi Etelä-Ruotsissa. Villisika syö mielellään myös juuria, selkärangattomia, pikkujyrsijöitä ja haaskoja. Villisikoja on ruokittu varsinkin eteläisessä Suomessa, sillä laji ei tahdo kestää talviamme. Vaikka villisian turkki suojaa pakkasilta, se ei pysty tonkimaan ravintoa jäisestä maasta.

Metsästys

Villisian metsästys on haastavaa, sillä älykäs eläin on vaikea yllättää, ja vahingoittuneena varsinkin karju voi olla vaarallinen. Metsästys tapahtuu usein riistapellolta tai haaskalta kyttäämällä. Pyynnissä voidaan käyttää myös pysäyttävää koiraa, joskin koiralta vaaditaan rohkeutta ja taitoa.

Villisioissa saattaa esiintyä trikiiniloista, koska ne syövät myös raatoja. Liha tuleekin kypsentää täysin kypsäksi.